Dzisiaj mamy sobota, 25 maja 2019
W związku z ustaleniami podjętymi na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 19 września 2018 roku zwracam się z prośbą o poinformowanie lekarzy weterynarii członków Państwa izby o...
Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii plik w formacie PDF 
Nowe wzory formularzy zgłoszeniowych obowiązujące od stycznia 2012r.W związku ze zmianami jakie obowiązują od stycznia 2012r w kwestiach związanych z utylizacją oraz zgłoszeniem odpadów w tym...
logo news
2011-05-26
Prezes oraz Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje o nowych zasadach zgłaszania zakładów leczniczych dla zwierząt do rejestru zakładów w MILW. W związku z koniecznością dokonania...
logo news
2010-10-08
Małopolska Izba Lekarsko - Weterynaryjna w Tarnowie zwraca się z prośbą do wszystkich swoich członków - Lekarzy Weterynarii zatrudnionych bądź prowadzących praktyki lekarsko-weterynaryjne na terenie...
logo news
2010-10-08
(dotyczący ubezpieczenia członków MILW od odpowiedzialności cywilnej) Małopolska Izba Lekarsko - Weterynaryjna w Tarnowie informuje, że z dniem 30 września 2010 roku...
Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie informuje, że od dnia 01 czerwca 2010 r. ulega zmianie wysokość składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego. Na podstawie...
Informujemy, że wszyscy członkowie MILW są objęci ubezpieczeniem OC w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym S.A. Oddział w Tarnowie. Warunki ubezpieczenia uległy zmianie. Polisa obejmuje szkody powyżej 500...
 
graphics by kordian©, code by ml© 2011