Dzisiaj mamy wtorek, 21 marca 2023


4.03.2023r. - ODWOŁANE „XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim”

Więcej informacji tutaj


2023-01-23
UWAGA ! ZMIANA TERMINU ZAWODÓW MISTRZOSTW POLSKI LEKARZY WETERYNARII
Zawiadomienie o Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii 2023

Organizator: Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna z Dolnośląską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną i Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną
Organizatorem technicznym zawodów jest Szkoła Narciarska LIDER 31-155 Kraków ul. Warszawska 24
Termin i miejsce zawodów: 4 marca 2023 Stacja Narciarska Kaniówka – Białka Tatrzańska
Konkurencja: slalom gigant (GS)
Start godz.: 10:30 – oglądanie trasy godz. 10:00
Biuro zawodów - Karczma u Dziubasa – Stacja Narciarska Kaniówka czynne w dniu zawodów od godz. 8:30 do 10:00

Zasady ogólne zawodów:
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz na stronie https://www.narty.edu.pl. Bezpośredni link do formularza zostanie przekazany zainteresowanym.
2. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
3. Planowane są 2 przejazdy GS . Do klasyfikacji liczona jest suma czasów z dwóch przejazdów.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania drugiego przejazdu ze względu na warunki atmosferyczne i śniegowe mając na celu bezpieczeństwo uczestników.
5. Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW .
6. Opłata startowa: 70 zł
7. Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do podpisania w biurze zawodów oświadczenia: a. o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, b. o zgodzie na start dziecka w zawodach (rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia), c. o zgodzie na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć, nagrań filmowych i wywiadów w materiałach promocyjnych oraz na fb,
8. Zawodnik odbiera numer startowy w biurze zawodów,
9. Start następuje wg. kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach.
10. Zawodnicy będą losowani w swoich grupach
11. Kolejność startu w drugim przejeździe wg. kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach.
12. Zawody przeprowadzone zostaną na podstawie NRS
13. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych program zawodów może ulec zmianie.
14. Przed i po zakończeniu zawodów przejazd trasa GS jest niedozwolony.
15. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu sportowego zawodników.
16. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW.
17. Jeśli osoba startuje w zawodach pod wpływem alkoholu może zostać zdyskwalifikowana.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie i programie zawodów. Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów

Za organizatora
SN Lider
graphics by kordian©, code by ml© 2011