Dzisiaj mamy wtorek, 21 marca 2023


4.03.2023r. - ODWOŁANE „XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim”

Więcej informacji tutaj


2006-06-06
SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowego Sądu Lekarsko - Weterynaryjnego przy Małopolskiej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej
Za okres od 13.03.2005 roku do 15 marca 2006 roku

Na Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, odbytym w marcu 2005 roku został wybrany Okręgowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny w składzie:

Franciszek Surma - przewodniczący oraz następujący członkowie Sądu:

Roman Bachulski
Andrzej Zieliski
Jacek Janas

Szczepan Nalepa
Andrzej Kasprzyk
Stanisław Kawalec
Stanisław Opioła.

W okresie sprawozdawczym Okręgowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny przy Małopolskiej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej rozpatrywał w dalszym ciągu sprawę skierowaną do rozpoznania w dniu 06.02.2002 roku przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Dotyczyła ona lekarza weterynarii, któremu Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej postawił zarzut, że w sposób niewłaściwy, zbyt długo trwający, prowadził poród u suki wskutek czego doprowadził do pogorszenia stanu zdrowia suki co spowodowało w następstwie jej zejście śmiertelne, narażając przy tym zwierzę na niepotrzebne cierpienie. W tym celu zostało zwołane posiedzenie Sądu na dzień 08.06. 2005 roku. Posiedzenie Sądu się nie odbyło, zostało odwołane, ponieważ obwiniony lekarz weterynarii przedłożył kolejny raz zaświadczenie L- 4.

Tarnów, dnia 15.03.2006r

Przewodniczący
Okręgowego Sądu Lekarsko - Weterynaryjnego
Franciszek SURMA

graphics by kordian©, code by ml© 2011