Dzisiaj mamy wtorek, 26 września 2023


2010-05-31
K O M U N I K A T !!

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie informuje, że od dnia 01 czerwca 2010 r. ulega zmianie wysokość składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego.

Na podstawie uchwały nr 4 z dnia 23 maja 2010 r. podjętej przez XIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii - wysokość podstawowej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód na terenie naszej Izby wynosi 40,00 złotych miesięcznie.

Równocześnie zwracamy się z prośbą o regularne wpłacanie składek członkowskich na rzecz Małopolskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej, co jest konieczne ze względu na obowiązek comiesięcznego odprowadzania od każdego członka Izby części składki na rzecz Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej oraz realizację terminowych płatności wynikających z działalności Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej.

Prezes Rady
Małopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
dr n. wet. Piotr Żmuda

graphics by kordian©, code by ml© 2011