Dzisiaj mamy poniedziałek, 18 października 2021
Biuro MILW pracuje w formie hybrydowej do odwołania tzn. stacjonarnie w siedzibie Izby od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12 ( w tych dniach są też nadawane przesyłki z paszportami dla lekarzy weterynarii), a w godzinach popołudniowych zdalnie (milw.tarnow@interia.pl)”

Informacja dotycząca przeprowadzenia wyborów w Małopolskiej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


2021-03-25
Informacja w sprawie kas fiskalnych dla lekarzy weterynarii
W odpowiedzi na pytanie wskazuję, że wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska, a zasady jego wykonywania reguluje ustawa z 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1140). Natomiast usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów są usługami mającymi na celu ochronę zdrowia ludzkiego. Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a zasady i warunki wykonywania tych zawodów określa ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.). W świetle powyższego wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów określone w § 4 pkt 2 lit. f, nie obejmuje swym zakresem usług weterynaryjnych. Odnosząc powyższe rozstrzygnięcie adekwatnie do Państwa zapytania uznać należałoby, że art. 145b ust. 1 pkt 3 lit d u.p.t.u nie ma zastosowania do lekarza weterynarii i będą oni zobowiązani do stosowania kasy on line nie od 30.06.2021 roku ale od 1.01.2023 roku - razem z pozostałymi podatnikami.

Adw. Marcin Korczak
graphics by kordian©, code by ml© 2011