Dzisiaj mamy niedziela, 28 listopada 2021
Biuro MILW pracuje w formie hybrydowej do odwołania tzn. stacjonarnie w siedzibie Izby od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12 ( w tych dniach są też nadawane przesyłki z paszportami dla lekarzy weterynarii), a w godzinach popołudniowych zdalnie (milw.tarnow@interia.pl)”

2021-07-29
Informacja dotycząca przeprowadzenia wyborów w Małopolskiej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej
W związku z upływem kadencji organów Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej z siedzibą w Tarnowie (MILW) zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów nowych delegatów, a następnie wyboru organów MILW na okres kolejnej kadencji. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjnej na mocy uchwały nr 70/2021/VII wydanej w dniu 21.01.2021 r. w sprawie regulaminu do wyborów organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów, postanowiła o organizowaniu wyborów w trybie korespondencyjnym.

Zgodnie z treścią wzmiankowanej uchwały wybory przeprowadza się poprzez zbieranie kandydatur na delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.
Rada Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Tarnowie uprzejmie informuje, że w okresie 29.08.2021 roku do 10.10.2021 roku zostaną przeprowadzone wybory delegatów na XXX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii .
Celem ułatwienia czynności zgłoszenia kandydatów oraz udziału w wyborach na delegatów, Rada MILW umożliwiła członkom Izby dokonywanie zgłoszeń kandydatów na delegatów oraz oddanie głosu przy wykorzystaniu otrzymanych pakietów wyborczych w trakcie zebrań, które odbędą się w rejonach wyborczych a o których lekarze weterynarii zostaną powiadomieni listem poleconym z zachowaniem terminu zgodnie z regulaminem wyborów.

Regulamin wyborów w załączniku
Formularz zgłoszeniowy
graphics by kordian©, code by ml© 2011