Dzisiaj mamy piątek, 17 września 2021
Biuro MILW pracuje w formie hybrydowej do odwołania tzn. stacjonarnie w siedzibie Izby od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12 ( w tych dniach są też nadawane przesyłki z paszportami dla lekarzy weterynarii), a w godzinach popołudniowych zdalnie (milw.tarnow@interia.pl)”

Informacja dotycząca przeprowadzenia wyborów w Małopolskiej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


2021-08-25
Ważna informacja w sprawie paszportów
Małopolska Izba Lekarsko Weterynaryjna zwraca się do lekarzy wykonujących zawód lekarza weterynarii na obszarze właściwości Izby o dochowanie należytej staranności przy czynnościach związanych z wystawieniem paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Do biura MILW wpływają informacje wskazujące na występowanie nieprawidłowości w tym zakresie, m.in. polegających na :

•Wpisywanie danych ołówkiem;
•Wypełnienie dokumentów w sposób nieczytelny;
•Braku danych teleadresowych;
•Braku podpisu właściciela zwierzęcia;
•Wystawienie paszportu na dane właściciela niebędącego obywatelem polskim UE dla zwierzęcia urodzonego w Polsce z przeznaczeniem na handel;
•Uchybienia w chronologii wykonywanych czynności;

Zwraca się uwagę, że poszczególne uchybienia mogą zostać zakwalifikowane w kategoriach deliktu zawodowego i narażają lekarza na odpowiedzialność prawną.
graphics by kordian©, code by ml© 2011