Dzisiaj mamy niedziela, 05 lutego 2023
UWAGA ! ZMIANA TERMINU ZAWODÓW MISTRZOSTW POLSKI LEKARZY WETERYNARII


2022-07-26
Apel i list otwarty - protest wynagrodzenia
Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego przesyłam w załączeniu:

Apel Komitetu Protestacyjnego APEL DO WSZYSTKICH LEKARZY WETERYNARII oraz PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ w sprawie poparcia i uczestnictwa w akcji protestacyjnej wraz z załącznikami

List otwarty do Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Załącznik 1

Załącznik 2


Proszę również o zapoznanie z informacją pod linkiem:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/petycja_wzywajaca_mrirw_do_podjecia_rozmow_w_spraw_henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi/?cKonAsb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1601464-henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi&utm_term=cKonAsb%2Bpl , pod którym można złożyć podpis pod załączonym listem otwartym do Ministra wyrażającym sprzeciw wobec treści projektu rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.


Duża liczba zebranych podpisów będzie miała ogromny wpływ na realizację naszych postulatów zawartych w załączonym materiale. Wszystko zależy od Waszej aktywności i zaangażowania w akcję!


Z poważaniem,
lek. wet. Marek Mastalerek
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
graphics by kordian©, code by ml© 2011