Dzisiaj mamy wtorek, 26 września 2023


2022-08-04
Spotkanie z przedstawicielami Porozumienia Warszawskiego
2 sierpnia 2022 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z przedstawicielami Porozumienia Warszawskiego, w skład którego wchodzą członkowie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii, Sekcji Krajowej NSZZ ”Solidarność” Pracowników Weterynarii oraz członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”. W spotkaniu uczestniczył Henryk Kowalczyk - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lech Kołakowski - Sekretarz Stanu w MRiRW, Główny Lekarz Weterynarii oraz przedstawiciele GIW i MRiRW.

Na spotkaniu omówiono propozycje przedłożone przez przedstawicieli Porozumienia Warszawskiego dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Spotkanie-z-przedstawicielami-Porozumienia-Warszawskiego/idn:2106
graphics by kordian©, code by ml© 2011