Aktualności

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Data

20 września, 2023

Opis

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy – Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej !

Jako Prezes Rady Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, mam zaszczyt, ale również czuję się w obowiązku, aby poinformować Was o mojej decyzji ubiegania się o mandat posła w wyborach do Parlamentu Rzeczpospolitej Polski, jakie odbędą się w dniu 15 października 2023 roku.

Od wielu lat, łącząc obowiązki zawodowe lekarza weterynarii z funkcjami w samorządzie zawodowym, dostrzegam problemy dotykające naszej grupy zawodowej. Są to często sprawy bieżące, związane chociażby z aktualną sytuacją geopolityczną (np. wojna w Ukrainie) lub pandemiczną, które w sposób realny dotknęły nasze środowisko zawodowe. Identyfikuję jednak również zagrożenia o znaczeniu strategicznym dla przyszłości naszego zawodu, chociażby związane z faktyczną ingerencją zawodów nieregulowanych w zakres spraw przyznanych dotychczas wyłącznie lekarzom weterynarii. Jako lekarz wolnej praktyki mam zarówno świadomość bieżących problemów dotykających Nas, jako przedsiębiorców wykonujących zawód w różnych formach działalności gospodarczej, ale dostrzegam równie ważne sprawy odnoszące się do interesów urzędowych lekarzy weterynarii.

W okresie ubiegającej kadencji Sejmu RP, szereg takich zjawisk bezpośrednio rzutowało na komfort naszej pracy, osiągany dochód ale również wizerunek grupy zawodowej – lekarzy weterynarii. Kolejno pojawiające się problemy spotkały się ze słusznymi aktami sprzeciwu, które wielu z Was prezentowało w organizowanych akcjach protestacyjnych.

Jako Prezes Rady Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej wielokrotnie zwracałem uwagę na pojawiające się problemy w tej dziedzinie, kierując m.in. liczne interpelacje na ręce Prezesa Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej czy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiele z naszych postulatów nie spotkało się z adekwatną reakcją i należnym zrozumieniem, co wynika m.in. z braku realnej reprezentacji przedstawicieli naszego środowiska w Izbach Parlamentu i organach władzy wykonawczej.

Właśnie dlatego podjąłem decyzję o starcie w wyborach do Sejmu, albowiem jestem przekonany, że nasze oczekiwania nie znajdą akceptacji, dopóty w gronie przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej będą wyłącznie osoby z grona polityki, a nie osoby, które na co dzień dostrzegają problemy związane z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii.

Nie jestem zawodowym politykiem oraz nie przynależę do partii politycznej (!). Pragnę jednak mieć realny wpływ na sprawy lekarzy weterynarii albowiem głęboko wierzę w sens i w przyszłość naszego zawodu. Właśnie dlatego zdecydowałem się na kandydowanie z listy Trzecia Droga do Sejmu – Okręg nr 15 miejsce nr 4.

Szanując wolność przekonań i wyrażania własnych opinii zwracam się do Was Koleżanki i Koledzy o udzielenie mi poparcia w nadchodzących wyborach oraz zapraszam do każdej formy współpracy. Niezależnie od własnych pomysłów i inicjatyw z przyjemnością poznam oczekiwania każdego z Was. Z wielką wdzięcznością przyjmę również Waszą pomoc w okresie kampanii, w jaką możecie się zaangażować np. poprzez wyrażenie zgody na umiejscowienie banerów (1 m x 2 m) z moim wizerunkiem, prezentowanych w formie stacjonarnej lub elektronicznej na stronach on-line.

Dziękuję za wszelkie formy poparcia i obiecuję ze wszelkich sił działać w interesie naszego zawodu !

Pozdrawiam lek wet. Lech Pankiewicz

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023