Aktualności

Apel i deklaracja OZZPIW

Data

14 czerwca, 2018

Opis

Koleżanki i Koledzy Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej

Wszyscy przyznajemy rację tym, którzy zwracają uwagę, że sytuacja w Inspekcji Weterynaryjnej jest fatalna. Wystarczy wymienić kilka czynników świadczących o beznadziejnym położeniu naszej służby, aby dojść do wniosku, że konieczne są natychmiastowe zmiany. Dramatycznie niskie zarobki wysoko wykwalifikowanych pracowników, niewłaściwa organizacja kadrowa w naszej instytucji, postępująca degradacja społeczna wszystkich zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej to podstawowe powody skłaniające do podjęcia zdecydowanych kroków. Większość z nas wzięło udział w akcji polegającej na składaniu wniosków o podwyżki. Wiele osób zdecydowało się także na wzięcie udziału w akcji „dzień wolny od pracy”, która miała na celu wyrażenie sprzeciwu dla bezrefleksyjnego nakładania na nas dodatkowych obowiązków bez poszanowania czasu pracy i zapewnienia odpowiedniej płacy. Powstał także list otwarty, mający za zadanie poruszyć szerokie grono odbiorców związanych z sektorem rolnictwa, ze stroną rządzącą tj. Ministrem Rolnictwa oraz Prezesem Rady Ministrów na czele. Były to działania Inicjatywy Oddolnej czyli grupy kilku osób, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, które z determinacją podjęły się zadania, aby zmienić to, co złe w naszej instytucji. Wiadomym jest, że takie działania muszą mieć charakter formalny. Z tego powodu 14 kwietnia 2018 r. w Poznaniu, dzięki bezinteresownemu, ideowemu podejściu kierujących Związkiem, doszło do zasadniczej zmiany w strukturze i organizacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej. Inicjatorzy Inicjatywy Oddolnej znaleźli się w zarządzie tej organizacji. Jednocześnie został zmieniony statut związku, umożliwiający wstępowanie do niego wszystkim pracownikom IW.

Statut uprawomocnił się, a zatem rozpoczął się nowy rozdział w działalności tego Związku. Każdemu z nas leży na sercu właściwe funkcjonowanie Służby, w której pracujemy. Realizacja działań zapoczątkowanych przez Inicjatywę Oddolną i osiągnięcie zamierzonych celów wymagają jednak zaangażowania wielu osób. „W jedności siła” więc zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej serdecznie zaprasza do wstępowania w jego szeregi i aktywnego działania na rzecz poprawy warunków pracy nas wszystkich.

Kontynuując postanowienia poprzedniego zarządu zapraszamy w nasze szeregi również lekarzy wyznaczonych z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Chcemy budować jedność wśród wszystkich, dla których sprawa urzędowego nadzoru weterynaryjnego jest ważna oraz świadomych, że stoi się na straży statusu epizootycznego zwierząt gospodarskich oraz bezpieczeństwa żywności.

 

Zarządu Główny OZZPIW

Sara Meskel, Dorota Osadców, Natalia Majewska

 

Apel do izby

Deklaracja członkostwa OZZPIW

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego