Uchwały

Uchwała 25-2022-VIII powołanie Rady Programowej Centrum Kształcenia

19 października, 2022

Uchwała 28-2022-VIII zm.uch.nr 55-2015-VI rejestr paszportów online

19 października, 2022

Uchwała 29-2022-VIII ws zm Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów

19 października, 2022

Uchwała 26-2022-VIII ws dobrowolnego kształcenia wraz z załącznikami

1 października, 2022

Uchwała 27-2022-VIII dot zmiany uchwały ws pieczątki

1 października, 2022

Uchwała w sprawie wyglądu pieczątek Lekarzy Weterynarii

27 stycznia, 2021

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE

13 grudnia, 2019

Uchwały w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii

21 grudnia, 2018

Uchwały dotyczace rejestracji zakładów leczniczych dla zwierząt

24 stycznia, 2016

Uchwała Nr 47/2015/VI w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

1 maja, 2015