Ważne informacje dla
członków MILW

Wyjątkowo istotne ogłoszenia oraz wiadomości skierowane do członków MILW.

Komunikat KILW w sprawie aktualizacji danych lekarzy weterynarii

11 października, 2018
W związku z ustaleniami podjętymi na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w dn...

Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii

21 lutego, 2013

Komunikat Rady MILW

26 maja, 2011
Prezes oraz Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje o nowych zasadach zgłaszania za...

KOMUNIKAT

8 października, 2010
(dotyczący ubezpieczenia członków MILW od odpowiedzialności cywilnej) Małopolska Izba Lekarsko - Wet...

KOMUNIKAT

8 października, 2010
Małopolska Izba Lekarsko - Weterynaryjna w Tarnowie zwraca się z prośbą do wszystkich swoich członkó...

K O M U N I K A T !!

31 maja, 2010
Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie informuje, że od dnia 01 czerwca 2010 r. u...

Ubezpieczenie członków MILW

3 września, 2006
Informujemy, że wszyscy członkowie MILW są objęci ubezpieczeniem OC w Polskim Towarzystwie Ubezpiecz...