Ważne informacje dla członków MILW

K O M U N I K A T !!

Data

31 maja, 2010

Opis

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie informuje, że od dnia 01 czerwca 2010 r. ulega zmianie wysokość składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego.

Na podstawie uchwały nr 4 z dnia 23 maja 2010 r. podjętej przez XIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii – wysokość podstawowej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód na terenie naszej Izby wynosi 40,00 złotych miesięcznie.

Równocześnie zwracamy się z prośbą o regularne wpłacanie składek członkowskich na rzecz Małopolskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej, co jest konieczne ze względu na obowiązek comiesięcznego odprowadzania od każdego członka Izby części składki na rzecz Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz realizację terminowych płatności wynikających z działalności Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.

Prezes Rady
Małopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
dr n. wet. Piotr Żmuda

Inne Artykuły

Klub Seniora – Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil w Żywcu

2 lipca, 2024
Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil. W dniu 20/21 czerwca 2024r piętnaścioro Seniorów - Lekarzy We...

Uchwała Nr 59/2024/VIII KRLW z dnia 25.06.2024 w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzania Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

2 lipca, 2024
uchwała 59-2024-VIII ws zmiany Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów zal do uch 59-2024-VIII Dobra ...

I Konkurs Literacki Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej „Dzień z życia Lekarza Weterynarii” – Wyniki

1 lipca, 2024
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Jury w składzie : Prof. Teresa Zaniewska, Prof. Mirosław Weltz, Lek we...

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024