Ważne informacje dla członków MILW

K O M U N I K A T !!

Data

31 maja, 2010

Opis

Rada Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie informuje, że od dnia 01 czerwca 2010 r. ulega zmianie wysokość składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego.

Na podstawie uchwały nr 4 z dnia 23 maja 2010 r. podjętej przez XIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii – wysokość podstawowej składki członkowskiej dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód na terenie naszej Izby wynosi 40,00 złotych miesięcznie.

Równocześnie zwracamy się z prośbą o regularne wpłacanie składek członkowskich na rzecz Małopolskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej, co jest konieczne ze względu na obowiązek comiesięcznego odprowadzania od każdego członka Izby części składki na rzecz Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz realizację terminowych płatności wynikających z działalności Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.

Prezes Rady
Małopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
dr n. wet. Piotr Żmuda

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023