Porady praktyczne prawnika

Informacja dotycząca postępowania sądowego o zapłatę zaległych należności z umów cywilno prawnych zlecenia zawartych z organami inspekcji weterynaryjnej

31 października, 2011
Przeciwnikiem procesowym w sprawie o zapłatę zaległych należności za wykonane czynności zlecone Powi...