Sprawozdania

Informator pozjazdowy.

Sprawozdanie Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie

6 czerwca, 2006
Szanowni zebrani, Koleżanki i Koledzy! - członkowie Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej! Dele...

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

6 czerwca, 2006
Za okres od 13 marca 2005 roku do 30 marca 2006 roku Skład osobowy przedstawia się następująco: Okr...

SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowego Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego przy Małopolskiej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej

6 czerwca, 2006
Za okres od 13.03.2005 roku do 15 marca 2006 roku Na Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym Małopolskie...