Sprawozdania

SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowego Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego przy Małopolskiej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej

Data

6 czerwca, 2006

Opis

Za okres od 13.03.2005 roku do 15 marca 2006 roku

Na Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, odbytym w marcu 2005 roku został wybrany Okręgowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny w składzie:

Franciszek Surma – przewodniczący oraz następujący członkowie Sądu:

Roman Bachulski
Andrzej Zieliski
Jacek Janas

Szczepan Nalepa
Andrzej Kasprzyk
Stanisław Kawalec
Stanisław Opioła.

W okresie sprawozdawczym Okręgowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny przy Małopolskiej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej rozpatrywał w dalszym ciągu sprawę skierowaną do rozpoznania w dniu 06.02.2002 roku przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Dotyczyła ona lekarza weterynarii, któremu Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej postawił zarzut, że w sposób niewłaściwy, zbyt długo trwający, prowadził poród u suki wskutek czego doprowadził do pogorszenia stanu zdrowia suki co spowodowało w następstwie jej zejście śmiertelne, narażając przy tym zwierzę na niepotrzebne cierpienie. W tym celu zostało zwołane posiedzenie Sądu na dzień 08.06. 2005 roku. Posiedzenie Sądu się nie odbyło, zostało odwołane, ponieważ obwiniony lekarz weterynarii przedłożył kolejny raz zaświadczenie L- 4.

Tarnów, dnia 15.03.2006r

Przewodniczący
Okręgowego Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego
Franciszek SURMA

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023