Aktualności

Choroby Nadnerczy i Steroidoterapia u psów

Data

12 października, 2012

Opis

Choroby nadnerczy u psów są jednymi z najczęściej rozpoznawanych chorób układu dokrewnego. Ich prawidłowe rozpoznanie oraz skutecznie dobrana terapia pozwoli Twoim pacjentom na szczęśliwe i komfortowe życie.

Jeżeli:

 • trafiają do Ciebie pacjenci z podejrzeniem zespołu Cushinga,
 • chcesz dowiedzieć się jak postępować w nagłych przypadkach w praktyce endokrynologicznej,
 • wśród psów trafiających do Twojego gabinetu nadciśnienie tętnicze jest coraz częstszym problemem i chcesz wiedzieć jak skutecznie je leczyć,
 • chcesz w leczeniu Twoich pacjentów częściej wykorzystywać prawidłową glikokortykosteroidoterapię,
 • chcesz poznać praktyczne zastosowanie metod postępowania dermatologicznego i endokrynologicznego.
 • chcesz poznać krok po kroku praktyczne zastosowanie metod postępowania dermatologicznego i endokrynologicznego.

  Weź udział praktycznym spotkaniu specjalistycznym:

Weterynaryjna Szkoła Endokrynologii
Sezon II
CHOROBY NADNERCZY I STEROIDOTERAPIA U PSÓW konferencja połączona z warsztatami
DERMATOLOGICZNO-ENDOKRYNOLOGICZNYMI

Co zyskasz:

 • dowiesz się, jak szybko i precyzyjnie wykorzystać w leczeniu Twoich pacjentów zasady postępowania dermatologicznego i endokrynologicznego przy podejrzeniu zespołu Cushinga,
 • zdobędziesz praktyczne wskazówki, jak w nagłych przypadkach postępować z pacjentem z niewydolnością kory nadnerczy,
 • poznasz skuteczne sposoby rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego o podłożu endokrynologicznym,
 • poznasz konkretne przykłady z pozoru trudnych do rozpoznania chorób nadnerczy będących powodem wyłysień,
 • opanujesz zasady racjonalnej glikokortykosteroidoterapii u psów, która pomoże Ci prawidłowo i efektywnie leczyć swoich pacjentów,
 • zdobędziesz najnowszą monografię wieloautorską dotyczącą chorób nadnerczy i glikokortykosteroidoterapii u psów.

UWAGA:

Udział w konferencji gwarantuje zdobycie punktów edukacyjnych

Program:

Podczas spotkania szczegółowo zostaną omówione tematy:

Patomechanizmy adrenopatii:

 • podstawy anatomii i fizjologii nadnerczy,
 • oddziaływanie poszczególnych hormonów nadnerczowych oraz ich udziału w patogenezie chorób psów,

Dermatologiczne wprowadzenie do chorób nadnerczy:

 • charakterystyka hormonozależnych zmian skórnych,
 • algorytmy postępowania dermatologicznego,
 • zastosowanie dermatologicznych badań dodatkowych w rozpoznawaniu endokrynopatii,

Steroidoterapia w praktyce:

 • szczegółowa analiza glikokortykosteroidów stosowanych w leczeniu psów,
 • najczęściej spotykane jednostki chorobowe wymagające zastosowania glikokortykosteroidów,
 • omówienie schematów terapeutycznych,

Niedoczynność kory nadnerczy:

 • szczegółowe omówienie często występującej, lecz nie zawsze rozpoznawanej choroby ze szczególnym uwzględnieniem analizy wyników biochemicznych i endokrynologicznych badań dodatkowych,
 • leczenie hipoadrenokortycyzmu,
 • postępowanie w nagłych wypadkach,

Zaburzenia steroidogenezy nadnerczowej:

 • omówienie niezwykle trudnej choroby wieloczynnikowej przebiegającej z objawami wyłysień,
 • zasady skutecznego leczenia,

Nadciśnienie tętnicze a choroby rdzenia nadnerczy:

 • wprowadzenie do problematyki nadciśnienia tętniczego u psów,
 • wyjaśnienie zależności pomiędzy nadciśnieniem a występowaniem chorób rdzenia nadnerczy,

Zespół Cushinga:

 • Zespół Cushinga – jeden z najczęściej występujących problemów medycyny weterynaryjnej,
 • omówienie różnorodnych aspektów diagnostyki klinicznej Zespołu,
 • powszechne i alternatywne metody leczenia,

Omówienie przypadków klinicznych:

 • analiza przypadków różnorodnych adrenopatii u psów czyli jak krok po kroku zdiagnozować i wyleczyć pacjenta

Podczas warsztatów:

 • dowiesz się jakie badania kliniczne oraz dodatkowe przeprowadzać w diagnostyce endokrynologicznej i dermatologicznej,
 • otrzymasz praktyczne wskazówki, jak dokonywać pomiarów hormonów i innych wskaźników laboratoryjnych, a także jak właściwie analizować wyniki,
 • zdobędziesz najnowszą wiedzę dotyczącą zaleceń leczniczych,
 • będziesz mieć możliwość skonsultowania własnych przypadków z obecnymi ekspertami,
 • poznasz różne odmiany endokrynopatii, co ułatwi i przyśpieszy proces diagnostyczny Twoich pacjentów.

Tą wiedzą podzielą się prelegenci na co dzień praktykujący w gabinetach pierwszego kontaktu oraz uniwersyteckich przychodniach specjalistycznych, mający ogromne doświadczenie praktyczne w zakresie endokrynologii, dermatologii oraz chorób wewnętrznych:

dr n. wet. Marcin Gołyński

adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie. Jest zainteresowany głównie zagadnieniami dotyczącymi układu dokrewnego i dermatologii zwierząt. Założyciel i przewodniczący Sekcji Endokrynologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, twórca Weterynaryjnej Szkoły Endokrynologii.

dr n. wet. Marcin Szczepanik

adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, autor między innymi pozycji książkowych „Dermatologia w praktyce – studium przypadków klinicznych”, „Wygrać z atopią” oraz „Zarys dermatologii koni”. Jego zainteresowania koncentrują wokół chorób alergicznych zwierząt towarzyszących.

lek. wet. Łukasz Adamek

asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie. Jest szczególnie zainteresowany alergologią, immunologią oraz chorobami układu dokrewnego. Współzałożyciel i wiceprzewodniczący Sekcji Endokrynologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

dr n. wet. Piotr Wilkołek

adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie. Jego zainteresowania obejmują dermatologię, immunologię kliniczną i endokrynologię zwierząt. Jest autorem książek „Wygrać z atopią” oraz „Zarys dermatologii koni”.

Termin i miejsce:

Katowice

Konferencja
24 listopada 2012 r.

Warsztaty
25 listopada 2012 r.

Cena:

Konferencja:

dla prenumeratorów: 300 zł + VAT (260 zł + VAT*)

dla pozostałych uczestników: 350,00 zł + VAT (310 zł + VAT*)

Warsztaty:

350 zł + VAT

Pakiet: warsztaty + konferencja:

dla prenumeratorów: 610 zł + VAT

dla pozostałych uczestników: 660 zł + VAT

* Promocyjna cena uczestnictwa obowiązuje przy zgłoszeniu i wpłacie do 21.10. 2012r.

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Inne Artykuły

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...

Zaproszenie na wydarzenie „Okrągły Stół Lekarzy Weterynarii”

9 maja, 2024
Szanowni Państwo, Już 10 maja 2024 r. odbędzie się debata nt. stawek dla Urzędowych Lekarzy Weteryna...

II Weterynaryjne Strzeleckie Mistrzostwa Polski Veta Target 2024

9 maja, 2024

III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńskim

8 maja, 2024
III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńsk...