Aktualności

Informacja dla lek.wet. zainteresowanych pakietami sportowymi i medycznymi

Data

29 lipca, 2022

Opis

Małopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna w Tarnowie informuje, że w odpowiedzi na kierowane zapytania oraz prośby o udzielenie przez Izbę wsparcia dla inicjatywy organizacji ubezpieczeń zdrowotnych oraz kart sportowych dla członków MILW (ewentualnie także ich rodzin), na wniosek Rady Izba zwróciła się do podmiotów zajmujących się udzielaniem świadczeń w tym zakresie o przedstawienie oferty dla członków samorządu zawodowego lekarzy weterynarii z terenu Małopolski. W związku z powyższym Izba poinformuje Państwa o warunkach finansowych i zasadach nabywania pakietów medycznych oraz kart sportowych niezwłocznie po uzyskaniu oczekiwanej odpowiedzi.”

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...