Aktualności

Informacja dla lek.wet. zainteresowanych pakietami sportowymi i medycznymi

Data

29 lipca, 2022

Opis

Małopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna w Tarnowie informuje, że w odpowiedzi na kierowane zapytania oraz prośby o udzielenie przez Izbę wsparcia dla inicjatywy organizacji ubezpieczeń zdrowotnych oraz kart sportowych dla członków MILW (ewentualnie także ich rodzin), na wniosek Rady Izba zwróciła się do podmiotów zajmujących się udzielaniem świadczeń w tym zakresie o przedstawienie oferty dla członków samorządu zawodowego lekarzy weterynarii z terenu Małopolski. W związku z powyższym Izba poinformuje Państwa o warunkach finansowych i zasadach nabywania pakietów medycznych oraz kart sportowych niezwłocznie po uzyskaniu oczekiwanej odpowiedzi.”

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023