Aktualności

Informacja dotycząca przeprowadzenia wyborów w Małopolskiej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej

Data

29 lipca, 2021

Opis

W związku z upływem kadencji organów Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z siedzibą w Tarnowie (MILW) zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów nowych delegatów, a następnie wyboru organów MILW na okres kolejnej kadencji. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjnej na mocy uchwały nr 70/2021/VII wydanej w dniu
21.01.2021 r. w sprawie regulaminu do wyborów organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów, postanowiła o organizowaniu wyborów w trybie korespondencyjnym.

Zgodnie z treścią wzmiankowanej uchwały wybory przeprowadza się poprzez zbieranie kandydatur na delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.
Rada Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Tarnowie uprzejmie informuje, że w okresie 29.08.2021 roku do 10.10.2021 roku zostaną przeprowadzone wybory delegatów na XXX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii .
Celem ułatwienia czynności zgłoszenia kandydatów oraz udziału w wyborach na delegatów, Rada MILW umożliwiła członkom Izby dokonywanie zgłoszeń kandydatów na delegatów oraz oddanie głosu przy wykorzystaniu otrzymanych pakietów wyborczych w trakcie zebrań, które odbędą się w rejonach wyborczych a o których lekarze weterynarii zostaną powiadomieni listem poleconym z zachowaniem terminu zgodnie z regulaminem wyborów.

Regulamin wyborów w załączniku
Formularz zgłoszeniowy

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023