Aktualności

Komunikat KILW – subkonto na rzecz powodzian z Serbii i Bośni

Data

13 lipca, 2014

Opis

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna na swoim posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 roku podjęła decyzję o pomocy dla powodzian – lekarzy weterynarii w dotkniętej kataklizmem Serbii oraz Bośni i Hercegowinie. Przy rachunku bankowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zostało utworzone subkonto o numerze 58 1020 1013 0000 0502 0319 6409, na które izby okręgowe powinny przekazać środki finansowe przeznaczone na ten cel.

W związku z tym, zgodnie z poczynionymi na posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ustaleniami, zwracam się do prezesów izb okręgowych o niezwłoczne wpłaty na w/w konto.

Lek. wet. Jacek Łukasiewicz

 

pismo KILW

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023