Akcja protestacyjna

KOMUNIKAT NR 9 z dnia 1 września 2015 r. POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Data

3 września, 2015

Opis

W dniu 1 września 2015 r. odbyło się drugie spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Markiem Sawickim, przedstawicielami Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.  Obie strony przedstawiły własne propozycje pozyskania środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników IW i urzędowych lekarzy weterynarii. W toku dyskusji nastąpiło pewne zbliżenie stanowisk.

Ponieważ negocjacje wkroczyły w fazę uzgodnień szczegółowych, które wymagają dodatkowych spotkań w grupach roboczych, sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego zdecydowali o przełożeniu terminu ogólnopolskiego zjazdu lekarzy weterynarii planowanego na dzień 5 września 2015r. – do czasu uzyskania ostatecznej propozycji ze strony rządowej. W przypadku, gdyby okazała się ona niekorzystna dla naszego środowiska, podany zostanie nowy termin Zjazdu.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy tak licznie zadeklarowali uczestnictwo w tym spotkaniu. Wasze wsparcie może się okazać nadal konieczne.

 

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

 

Prezes KRL-W  lek. wet. Jacek Łukaszewicz;
Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;
Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;
Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023