Aktualności

Komunikat Radcy Prawnego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie podatku VAT od usług lekarsko-weterynaryjnych w 2010 roku.

Data

12 stycznia, 2010

Opis

W związku z licznymi pytaniami kolegów lekarzy weterynarii dotyczącymi stawki podatku VAT na usługi weterynaryjne w 2010 r., uprzejmnie informuję, że w Dz. U. Nr 222 poz. 1753 z 2009 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Nowelizacja ta polegająca na zastąpieniu w § 3 Rozporządzeniu daty „31 grudnia 2009 r.” datą „31 grudnia 2010 r.” weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Po tej nowelizaji przepis § 3 obecnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. 207 poz. 1293 z 2008 r. ze zm.) ma treść, cytuję:

§ 3. Do celów:

  1. opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  2. opodatkownia podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej,
  3. (uchylony)

– do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn, zm).
…………………………….

Krótko mówiąc w sprawie opodatkowania usług weterynaryjnych w 2010 r. nic się nie zmieniło w stosunku do zasad obowiązujących w 2009 r.

Radca Prawny
mgr Zdzisław Czarnecki

Tekst w formacie pdf

Inne Artykuły

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...

Zaproszenie na wydarzenie „Okrągły Stół Lekarzy Weterynarii”

9 maja, 2024
Szanowni Państwo, Już 10 maja 2024 r. odbędzie się debata nt. stawek dla Urzędowych Lekarzy Weteryna...

II Weterynaryjne Strzeleckie Mistrzostwa Polski Veta Target 2024

9 maja, 2024

III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńskim

8 maja, 2024
III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńsk...