Aktualności

Komunikat Radcy Prawnego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie podatku VAT od usług lekarsko-weterynaryjnych w 2010 roku.

Data

12 stycznia, 2010

Opis

W związku z licznymi pytaniami kolegów lekarzy weterynarii dotyczącymi stawki podatku VAT na usługi weterynaryjne w 2010 r., uprzejmnie informuję, że w Dz. U. Nr 222 poz. 1753 z 2009 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Nowelizacja ta polegająca na zastąpieniu w § 3 Rozporządzeniu daty „31 grudnia 2009 r.” datą „31 grudnia 2010 r.” weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Po tej nowelizaji przepis § 3 obecnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. 207 poz. 1293 z 2008 r. ze zm.) ma treść, cytuję:

§ 3. Do celów:

  1. opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  2. opodatkownia podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej,
  3. (uchylony)

– do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn, zm).
…………………………….

Krótko mówiąc w sprawie opodatkowania usług weterynaryjnych w 2010 r. nic się nie zmieniło w stosunku do zasad obowiązujących w 2009 r.

Radca Prawny
mgr Zdzisław Czarnecki

Tekst w formacie pdf

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023