Informator pozjazdowy

Materiały pozjazdowe – XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii

Data

8 czerwca, 2010

Załączniki do pobrania

Sprawozdanie Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie.
SPRAWOZDANIE Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie za okres od 18.04.2009 r. do 15.03 2010 r.
SPRAWOZDANIE Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres od 18.04.2009 r. - 15.03.2010 r.
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres od kwietnia 2009 roku do kwietnia 2010 roku
Sprawozdanie Skarbnika Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z działalności za okres od 01-01-2009 do 31-12-2009 roku
Stanowiska Małopolskiej Izby lekarsko - Weterynaryjnej przyjęte na XIX Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Lekarzy Weterynarii w dnia 23 maja 2010 r. w Tarnowie.
Uchwały zjazdowe

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...