Aktualności

Odpłatność za szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów wydz. Medycyny Weterynaryjnej.

Data

9 czerwca, 2016

Opis

Zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii nr 20/2013/VI z 23 czerwca 2013r Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna podjęła w 2014r uchwałę w tej sprawie i ustaliła, że odpłatność za szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów wydziałów weterynaryjnych należy wyliczać stosując stawkę 32 zł za dzień szkolenia. Nowelizacja uchwały Nr 24/2014/VI ustaliła termin wejścia w życie i w pełni obowiązywania przepisów tej uchwały na rok szkolny 2015/2016. Z uwagi na to, że uczelnie oraz szkoły ponadgimnazjalne nie otrzymały dodatkowych środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z zapłatą należnych zakładom Leczniczym dla zwierząt szkolącym praktycznie uczniów i studentów gratyfikacji dziekani działających w Kraju uczelni sprzeciwiają się wprowadzonym przez KILW regulacjom prawnym w zakresie odpłatności za szkolenia praktyczne. Na dzień dzisiejszy Uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Nr 24 i 27/2014/VI pozostają w mocy i zobowiązują do zapłaty Zakładom Leczniczym dla Zwierząt należnych tym zakładom wynagrodzeń za szkolenie praktyczne uczniów oraz studentów wydziałów weterynaryjnych w roku szkolnym 2015/2016. W załącznikach teksty uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz wystąpienia dziekanów w sprawie.

 

Uchwała Nr 24/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów.

 

Uchwała Nr 27/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 24/2014/VI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów.

 

Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej w sprawie uchwały Nr 27/2014/VI

 

Wniosek do Ministra Rolnictwa o uchylenie uchwał dotyczących opłat za szkolenia praktyczne

Inne Artykuły

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...

Zaproszenie na wydarzenie „Okrągły Stół Lekarzy Weterynarii”

9 maja, 2024
Szanowni Państwo, Już 10 maja 2024 r. odbędzie się debata nt. stawek dla Urzędowych Lekarzy Weteryna...

II Weterynaryjne Strzeleckie Mistrzostwa Polski Veta Target 2024

9 maja, 2024

III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńskim

8 maja, 2024
III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńsk...