Aktualności

Oferta na szkolenie specjalizacyjne

Data

13 lutego, 2013

Opis

UŻYTKOWANIE I PATOLOGIA ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH

Studia upoważniają uczestników do uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia oraz zdawania państwowego egzaminu specjalizacyjnego celem uzyskania tytułu specjalisty w zakresie użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych.

Studia dają szeroką wiedzę lekarzowi weterynarii m.in. w prewencji, diagnostyce i terapii chorób zwierząt laboratoryjnych, egzotycznych (w tym płazów i gadów) oraz towarzyszących. Przygotowują do przeprowadzania zabiegów operacyjnych na zwierzętach laboratoryjnych oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej przed i po tych zabiegach. Poszerzają wiedzę w zakresie badania i oceny warunków zoohigienicznych chowu oraz programowania i monitoringu żywienia zwierząt używanych do doświadczeń.

Program studiów zawiera też obszerne zagadnienia odnośnie do wybranej problematyki lekarsko-weterynaryjnej, zwłaszcza w zakresie patologii i terapii, dotyczącej zwierząt towarzyszących, w tym egzotycznych.

Planowany termin rozpoczęcia studium – II semestr roku akademickiego 2012/2013.

Osoby zainteresowane proszone są o pisemne zgłoszenie uczestnictwa na adres:

Kierownik Studium, prof. dr hab. Józef Szarek, Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn, tel./faks 89 523 32 52, e-mail: szarek@uwm.edu.pl.

Więcej informacji o kursie i kosztach można uzyskać pod numerami tel. 89 523 32 52 i 89 523 33 49 oraz tel. kom. 604 341 243, a także na stronie internetowej: www.piwet.pulawy.pl/kslw, www.wet.uwm.edu.pl/o-wydziale/specjalizacje.

Zgłoszenie na studia powinno zawierać dokumenty przewidziane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (DzU z 28. 11. 1994 r., Nr 131, poz. 667):

  • wniosek zainteresowanego skierowany do Komisji, zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania,
  • informację o przebiegu pracy zawodowej oraz ukończonych kursach specjalizacyjnych i ewentualnych publikacjach, a także aktualne miejsce pracy,
  • odpis dyplomu lekarza weterynarii,
  • odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu,
  • deklarację o pokryciu kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający zakład pracy (1 700 zł za jeden semestr),
  • dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej.

O kolejności przyjęcia na studia decyduje staż pracy i uprzednio ukończone kursy specjalizacyjne oraz kolejność zgłoszenia.

Kierownik Studium zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia I semestru.

 

Kierownik Studium Specjalizacyjnego

Użytkowania i Patologii Zwierząt

Laboratoryjnych

Prof. dr hab. Józef Szarek

 

Dziekan Wydziału

Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Andrzej Koncicki

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...