Aktualności

Ogłoszenie o wolnych miejscach do nadzoru w rzeźni w PIW Brzesko

Data

28 czerwca, 2013

Opis

– sprawowania nadzoru nad ubojem trzody chlewnej, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

– badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

Wymagania stawiane osobom wyznaczonym do wykonywania czynności o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej  (t.j. z 2010r. Dz.U. Nr 112 poz. 744) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r.w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. z 2004r. Nr 89 poz. 860 z późn. zm.). Lekarz weterynarii powinien posiadać również potwierdzenie odbytego szkolenia w Pracowni Badania Mięsa na Obecność Włośni ZHW Kraków, z zakresu pracy w systemie zarządzania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025 – „ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Dwie rzeźnie położone są na terenie gminy Iwkowa, jedna prowadząca ubój dwa razy w tygodniu (z reguły w poniedziałki i środy ok. 55 sztuk. trzody  chlewnej na tydzień) i druga rzeźnia prowadząca uboje jeden raz w tygodniu (z reguły w poniedziałki ok. 27 sztuk tygodniowo). Ze względu na prowadzenie uboju w obydwu rzeźniach w tym samym czasie, PLW wyznacza do wykonywania czynności pomocniczych do nadzoru technika weterynarii z terenu powiatu brzeskiego.

Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych powyżej należy składać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzesku ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko w terminie do 15 lipca 2013r.

Szczegółowe informacje na temat wyznaczenia można uzyskać w sekretariacie PIW Brzesko ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko w godzinach pracy urzędu t.j. od poniedziałku do piątku 7:00 do 15:00 lub  pod. Nr telefonu: 14 66 34 750.

 

Powiatowy lekarz Weterynarii

w Brzesku

lek. wet. Bożena Urbaniec

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024