Aktualności

Ogłoszenie o wolnych miejscach do nadzoru w rzeźni w PIW Brzesko

Data

28 czerwca, 2013

Opis

– sprawowania nadzoru nad ubojem trzody chlewnej, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

– badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

Wymagania stawiane osobom wyznaczonym do wykonywania czynności o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej  (t.j. z 2010r. Dz.U. Nr 112 poz. 744) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r.w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. z 2004r. Nr 89 poz. 860 z późn. zm.). Lekarz weterynarii powinien posiadać również potwierdzenie odbytego szkolenia w Pracowni Badania Mięsa na Obecność Włośni ZHW Kraków, z zakresu pracy w systemie zarządzania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025 – „ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Dwie rzeźnie położone są na terenie gminy Iwkowa, jedna prowadząca ubój dwa razy w tygodniu (z reguły w poniedziałki i środy ok. 55 sztuk. trzody  chlewnej na tydzień) i druga rzeźnia prowadząca uboje jeden raz w tygodniu (z reguły w poniedziałki ok. 27 sztuk tygodniowo). Ze względu na prowadzenie uboju w obydwu rzeźniach w tym samym czasie, PLW wyznacza do wykonywania czynności pomocniczych do nadzoru technika weterynarii z terenu powiatu brzeskiego.

Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych powyżej należy składać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzesku ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko w terminie do 15 lipca 2013r.

Szczegółowe informacje na temat wyznaczenia można uzyskać w sekretariacie PIW Brzesko ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko w godzinach pracy urzędu t.j. od poniedziałku do piątku 7:00 do 15:00 lub  pod. Nr telefonu: 14 66 34 750.

 

Powiatowy lekarz Weterynarii

w Brzesku

lek. wet. Bożena Urbaniec

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023