Aktualności

Pismo Dyrektora PIWet do Prezesa MILW

Data

19 marca, 2010

Opis

Szanowny Pan
Dr Piotr Żmuda
Prezes
Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Pragnę zainteresować Pana Prezesa propozycją dr Stanisława Sucheckiego i dr Jana Krupy, utworzenia forum prezentującego pozazawodową (literacką, artystyczną) działalność naszych kolegów – lekarzy weterynarii. Wspólnie z pomysłodawcami chcemy zebrać: wspomnienia, pamiętniki oraz prace beletrystyczne, a także malarstwo i rysunki oraz zdjęcia ? efekty realizacji szerokich zainteresowań ludzi z kręgu weterynarii. Pragniemy ocalić te prace od zapomnienia tworząc stałą ekspozycję w Instytucie, gdzie będą mogli się z nimi zapoznać zarówno pracownicy jak i odwiedzający Instytut goście. Zaczątki zbioru już istnieją, mamy bowiem kilkanaście opracowań dotyczących historii polskiej weterynarii oraz wspomnień i artykułów ludzi związanych z tą nauką, zarówno naukowców jak i lekarzy pracujących w terenie. Mamy sygnały, że wiele takich prac nigdy nie było publikowanych, tym bardziej uznaliśmy inicjatywę dr Sucheckiego i dr Krupy za cenną i wartą wsparcia.

Ufam, że również Pan Prezes, mając najlepszą wiedzę o ciekawych formach działalności podejmowanych przez lekarzy weterynarii na swoim terenie, zechce włączyć się w realizację tego przedsięwzięcia pomagając nam w nawiązaniu kontaktu z tymi ludźmi. Mam nadzieję na sugestię dotyczące samej formuły zbioru i ekspozycji, której głównym celem jest pełniejsza prezentacja naszego środowiska.

Osobą do kontaktu przy realizacji tego projektu w Instytucji jest Pani Marta Muller tel. 81 889 33 05, email: maria.muller@piwet.pulawy.pl

Raz jeszcze zapraszamy do współpracy.

Dyrektor
doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...