Aktualności

PROJEKT SZKOLENIOWY

Data

16 lutego, 2016

Opis

Organizator: Askus sp. z o.o.

Kontakt: Jacek Błoniecki 501329714 , jacek@frr.olsztyn.pl

Temat: „LEKARZ ZWIERZĄT” – HERPETOPATOLOGIA

Prowadzący: Dr med. wet. Jarosław Zajączkowski

Ilość godzin zajęć: 45 godzin , podzielonych na 6 jednodniowych zjazdów

Miejsce szkolenia i termin: WROCŁAW, SZCZECIN, ZIELONA GÓRA, KRAKÓW

Koszt szkolenia: 1320 zł  ( oferujemy pozyskanie dofinansowania do 100%)

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe, punkty szkoleniowe oraz kadrę posiadającą najwyższe kwalifikacje

O szkoleniu:
Projekt „Lekarz Zwierząt” w zamierzeniach jest formą uzupełnienia wiedzy w ramach „szkolenia ustawicznego”, jaka otrzymują lekarze i studenci medycyny weterynaryjnej w toku studiów. Umożliwia biorącym w nim udział lekarzom weterynarii znaczne rozszerzenie zakresu usług świadczonych w  gabinetach i lecznicach weterynaryjnych. Uczestniczący w szkoleniach lekarze stażyści, studenci medycyny weterynaryjnej uzyskują istotne argumenty ułatwiające poszukiwanie i podjęcie pracy w lecznicach weterynaryjnych w kraju oraz poza jego granicami w postaci umiejętności udzielania medycznej pomocy zwierzętom egzotycznym towarzyszącym. Wzrastają także szanse otrzymania pracy w ośrodkach hodowli zwierząt egzotycznych, w ogrodach zoologicznych itp.

Prowadzący:
Tworząc projekt edukacyjny „Lekarz Zwierząt”  opieram się na wieloletnim doświadczeniu lekarza – praktyka, oraz na kwalifikacjach wykładowcy, uzyskanych podczas pracy naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Poznaniu. Kwestiami związanymi z medycyną weterynaryjną , utrzymywaniem w warunkach niewoli zwierząt dzikich i egzotycznych zajmuję się od 1987 roku. Jestem autorem kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych, które ukazały się w polskich periodykach branżowych np.: „Magazyn Weterynaryjny”, „Weterynaria po dyplomie”, „Weterynaria w praktyce”. Jestem redaktorem naukowym i tłumaczem podręcznika „Praktyka kliniczna – zwierzęta egzotyczne”. W 2002 roku obroniłem pracę doktorską dotycząca chorób gadów. Jestem również specjalistą – aviopatologiem. Jako wieloletni wykładowca wydziału medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uzyskałem niezbędne doświadczenie w zakresie umiejętności prowadzenia wykładów i szkoleń dla lekarzy i studentów.
Lata pracy lekarsko-weterynaryjnej pozwalają mi na określenie mojej osoby jako autorytetu w środowisku tak lekarzy i studentów jak i w grupie właścicieli zwierząt egzotycznych.

Załączniki do oferty:
1. Program szkolenia
2. Karta zgłoszeniowa
3. Wstępny wniosek o dofinansowanie

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023