Aktualności

Specjalna oferta dla Regionalnych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych na książkę pt. „Podstawy prawne działalności klinicznej oraz dokumentacji w medycynie weterynaryjnej”

Data

7 lipca, 2007

Opis

Szanowny Panie Prezesie,

wydawnictwo Medpharm Polska uprzejmie informuje, że posiada w specjalnej ofercie dla
Regionalnych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych książkę pt.

„Podstawy prawne działalności klinicznej oraz dokumentacji w medycynie weterynaryjnej”

autorstwa dr. n wet. Ryszarda Mordaka, która przeznaczona jest dla praktykujących lekarzy weterynarii.

Książka zawiera aktualny, kompetentnie opracowany zestaw weterynaryjnych aktów prawnych wraz z komentarzem, skierowany szczególnie do lekarzy praktykujących w zakładach leczniczych dla zwierząt. W książce usystematyzowano około 30 ustaw oraz około 30 rozporządzeń koniecznych dla prowadzenia działalności klinicznej.
Razem w książce przetworzono blisko 10 kg aktów prawnych z zakresu prawa weterynaryjnego!

Książka otrzymała pozytywne recenzje naukowe i merytoryczne zarówno w zakresie akademickim jako podręcznik dla studentów oraz dla absolwentów wydziałów medycyny weterynaryjnej. Wśród oficjalnych recenzentów należy wymienić między innymi przedstawicieli świata nauki oraz samorządów lekarsko-weterynaryjnych (Prof. dr hab. Jerzy Kita – SGGW Warszawa oraz Prezes Dolnośląskiej Izby dr Jan Dorobek).

Książka stanowi cenne kompendium ułatwiające dostęp do przepisów obowiązującego prawa weterynaryjnego. Porządkuje i upraszcza ona pracę lekarzom weterynarii, pozwala im na jednolitą, poprawną interpretację i przestrzeganie zapisów tego prawa, podaje wzory dokumentów weterynaryjnych, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia różnych kontroli, a zatem odpowiedzialności wynikającej z prowadzenia lub pracy na rzecz zakładu leczniczego dla zwierząt.

Zachęcamy do jej zakupu przez Izby na prezenty dla członków izb i nie tylko. Niezależnie od zakupu – prosimy o jej polecanie wśród lekarzy weterynarii.

Cena detaliczna książki wynosi 32 zł
Cena specjalna dla Izby wynosi:
Przy zakupie do 50 egz. – 25 zł/egz.
50-100egz.-22zł/egz.
pow 100 egz. – 19 zł/egz.

Za zamówienie pow. 30 egz. prześlemy Panu ciekawy upominek książkowy.

Z poważaniem,
Dariusz Piapota Dyrektor Wydawnictwa

Kontakt w sprawie sprzedaży: Rafał Hajdaniak tel. 0717 33 50 364, kom. 0606 384 212, email: rhaidaniak@medpharm.pl

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023