Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Porozumienia Warszawskiego

Data

4 sierpnia, 2022

Opis

2 sierpnia 2022 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z przedstawicielami Porozumienia Warszawskiego, w skład którego wchodzą członkowie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii, Sekcji Krajowej NSZZ ”Solidarność” Pracowników Weterynarii oraz członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”. W spotkaniu uczestniczył Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lech Kołakowski – Sekretarz Stanu w MRiRW, Główny Lekarz Weterynarii oraz przedstawiciele GIW i MRiRW.

Na spotkaniu omówiono propozycje przedłożone przez przedstawicieli Porozumienia Warszawskiego dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Spotkanie-z-przedstawicielami-Porozumienia-Warszawskiego/idn:2106

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023