Aktualności

Stanowisko Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Tarnowie podjęte w dniu 02 sierpnia 2006 r. w sprawie: sprzeciwu dotyczącego tworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Data

11 sierpnia, 2006

Opis


Stanowisko
Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Tarnowie
podjęte w dniu 02 sierpnia 2006 r.

w sprawie:
sprzeciwu dotyczącego tworzenia
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Okręgowa Rada Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Tarnowie stanowczo sprzeciwia się tworzeniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności na zasadach rozpowszechnionych w mediach i kategorycznie domaga się podjęcia skutecznych działań przez Krajową Izbę Lekarsko- Weterynaryjną mających na celu zachowanie obecnego statusu lekarza weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej chroniącego zdrowie i życie ludzi i zwierząt. Utworzenie Inspekcji, która ma połączyć tylko Inspekcję z obszaru rolnictwa jest bezcelowe i spowoduje wyłącznie chaos i opóźnienie w realizacji zadań.

Zdaniem Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej jedynie połączenie wszystkich jednostek nadzorujących żywność może usprawnić funkcjonowanie i przynieść wymierne korzyści. Reorganizacja Inspekcji, których zadania się nakładają i nie obejmują całego zakresu nadzoru nad żywnością nie spowoduje zakładanego przez zespół „Tanie Państwo”, obniżenia kosztów funkcjonowania Inspekcji, jak również nie poprawi bezpieczeństwa żywności.
Po takiej reorganizacji nadal nadzór na żywnością będą sprawowały trzy różne Inspekcje, bez wspólnego kierownictwa – co jest niezgodne z rozporządzeniem WE Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.- ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającym procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności (z późniejszymi zmianami).

W nowo tworzonej Inspekcji należy właściwie zapisać rolę lekarzy weterynarii w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności, gdyż posiadają oni należyte przygotowanie akademickie poparte także zdobyciem wiedzy praktycznej i uzyskaniem tytułu specjalisty z zakresu higieny środków spożywczych.

Przy tworzeniu zasad nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych i bezpieczeństwa żywności należy również odpowiednio uregulować pozycję i status wolno praktykującego lekarza weterynarii realizującego zadania zlecone przez ww Inspekcję. W nowo tworzonej Inspekcji należy uwzględnić także wiodącą rolę lekarza weterynarii, gdyż około 60% zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności uregulowane jest przepisami weterynaryjnymi oraz realizowane jest przez obecną Inspekcję Weterynaryjną.

Proponujemy aby w sprawie reorganizacji Inspekcji uzyskać stanowisko Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE) oraz uwzględnić doświadczenie innych krajów Unii Europejskiej w tym zakresie.

W przypadku próby utworzenia Inspekcji tylko z jednostek działających w sektorze rolnictwa i nie uwzględnienie postulatów środowiska weterynaryjnego, Okręgowa Rada Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, wyraża pogląd, że konieczne będzie podjęcie radykalnych działań protestacyjnych, nie wyłączając strajku.

Za Okręgową Radę Małopolskiej

Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Prezes
dr n. wet. Wacław Czaja

/kliknij na obrazku aby powiększyć/

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024