Aktualności

Ważna informacja w sprawie paszportów

Data

25 sierpnia, 2021

Opis

Małopolska Izba Lekarsko Weterynaryjna zwraca się do lekarzy wykonujących zawód lekarza weterynarii na obszarze właściwości Izby o dochowanie należytej staranności przy czynnościach związanych z wystawieniem paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Do biura MILW wpływają informacje wskazujące na występowanie nieprawidłowości w tym zakresie, m.in. polegających na :

•Wpisywanie danych ołówkiem;
•Wypełnienie dokumentów w sposób nieczytelny;
•Braku danych teleadresowych;
•Braku podpisu właściciela zwierzęcia;
•Wystawienie paszportu na dane właściciela niebędącego obywatelem polskim UE dla zwierzęcia urodzonego w Polsce z przeznaczeniem na handel;
•Uchybienia w chronologii wykonywanych czynności;

Zwraca się uwagę, że poszczególne uchybienia mogą zostać zakwalifikowane w kategoriach deliktu zawodowego i narażają lekarza na odpowiedzialność prawną.

Inne Artykuły

Klub Seniora – Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil w Żywcu

2 lipca, 2024
Wspomnienie wspólnie spędzonych chwil. W dniu 20/21 czerwca 2024r piętnaścioro Seniorów - Lekarzy We...

Uchwała Nr 59/2024/VIII KRLW z dnia 25.06.2024 w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzania Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

2 lipca, 2024
uchwała 59-2024-VIII ws zmiany Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów zal do uch 59-2024-VIII Dobra ...

I Konkurs Literacki Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej „Dzień z życia Lekarza Weterynarii” – Wyniki

1 lipca, 2024
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Jury w składzie : Prof. Teresa Zaniewska, Prof. Mirosław Weltz, Lek we...

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024