Aktualności

Ważna informacja w sprawie paszportów

Data

25 sierpnia, 2021

Opis

Małopolska Izba Lekarsko Weterynaryjna zwraca się do lekarzy wykonujących zawód lekarza weterynarii na obszarze właściwości Izby o dochowanie należytej staranności przy czynnościach związanych z wystawieniem paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Do biura MILW wpływają informacje wskazujące na występowanie nieprawidłowości w tym zakresie, m.in. polegających na :

•Wpisywanie danych ołówkiem;
•Wypełnienie dokumentów w sposób nieczytelny;
•Braku danych teleadresowych;
•Braku podpisu właściciela zwierzęcia;
•Wystawienie paszportu na dane właściciela niebędącego obywatelem polskim UE dla zwierzęcia urodzonego w Polsce z przeznaczeniem na handel;
•Uchybienia w chronologii wykonywanych czynności;

Zwraca się uwagę, że poszczególne uchybienia mogą zostać zakwalifikowane w kategoriach deliktu zawodowego i narażają lekarza na odpowiedzialność prawną.

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024