Aktualności

Ważna informacja w sprawie paszportów

Data

25 sierpnia, 2021

Opis

Małopolska Izba Lekarsko Weterynaryjna zwraca się do lekarzy wykonujących zawód lekarza weterynarii na obszarze właściwości Izby o dochowanie należytej staranności przy czynnościach związanych z wystawieniem paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Do biura MILW wpływają informacje wskazujące na występowanie nieprawidłowości w tym zakresie, m.in. polegających na :

•Wpisywanie danych ołówkiem;
•Wypełnienie dokumentów w sposób nieczytelny;
•Braku danych teleadresowych;
•Braku podpisu właściciela zwierzęcia;
•Wystawienie paszportu na dane właściciela niebędącego obywatelem polskim UE dla zwierzęcia urodzonego w Polsce z przeznaczeniem na handel;
•Uchybienia w chronologii wykonywanych czynności;

Zwraca się uwagę, że poszczególne uchybienia mogą zostać zakwalifikowane w kategoriach deliktu zawodowego i narażają lekarza na odpowiedzialność prawną.

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023