Aktualności

Wniosek Prezesa i Rady MILW do KILW w sprawie wystapienia do Ministra Rolnictwa i Głównego Lekarza Weterynarii o wskazanie stawki wynagrodzenia dla lek wet za oznakowanie swiń w czasie badań monitoringowtch choroby Aujeskyego

Data

7 grudnia, 2012

Opis

Tarnów, dnia 06.12.2012 r.

 

Szanowy Pan

Lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Zgodnie z proponowanym w projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeskyego u świn rozwiązaniem kwestii indywidualnego oznakowania świń od których będzie pobierana krew w ramach badań monitoringowych stanowiącym że: „3.4.2. Indywidualne oznakowanie, o którym mowa w projekcie dokonuje urzędowy lekarz weterynarii poprzez założenie kolczyków z kolejnym numerem zwierzęcia w stadzie. Koszty z indywidualnym oznakowaniem w stadzie ponosi budżet państwa” – to na urzędowym lekarzu weterynarii spoczywa obowiązek indywidualnego oznakowania zwierząt w stadzie. Dodatkowa czynność jaką niewątpliwie będzie indywidualne oznakowanie w stadzie nie mieści w wynagrodzeniu jakie obecnie pobiera lekarz pobierający krew od świń w ramach programu zwalczania tej choroby i jako czynność dodatkowa powinna być dodatkowo wynagradzana.
W związku z tym Prezes i Rada MILW wnioskują do Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o ustalenie wynagrodzenia dla lekarza weterynarii lub wskazanie stawki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004r. w sprawie warunków wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii najbardziej zbliżonego do wykonywania czynności znakowania.
Zwracamy z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

 

 

Z poważeniem

Prezes Rady Małopolskiej

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

dr n. wet. Piotr Żmuda

 

Skan pisma

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...