2 lutego, 2009

Spotkanie przedstawicieli Rady MILW ze Słowackimi lek. wet. 13.12.2008