3 czerwca, 2009

Sztandar Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej