19 września, 2011

Zjazd MILW z okazji 20-lecia utworzenia Izby.