Akcja protestacyjna

2015-09-18 Komunikat Nr 11 z dnia 17 września 2015 r. POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Data

18 września, 2015

Opis

W dniu 15 września 2015 r. sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego spotkali się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Panią Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Magdaleną Zasępą, jej Zastępcą Magdaleną Bartosińską, Przedstawicielem Głównego Lekarza Weterynarii dr Jackiem Borutą. Niestety na spotkanie nie przybyli zapowiedziani przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Na początku spotkania Pani Dyrektor Departamentu zrelacjonowała ustalenia ze spotkania przedstawicieli resortu rolnictwa z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, na którym omawiane były propozycje regulacji wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Resort poinformował, iż w ramach Służby Cywilnej rząd wyasygnował ponad 2 mld PLN na podwyżki, co przekłada się na średnią podwyżkę o 5,5 % (dla pracowników IW w zależności od województwa w przedziale od 5,5% do14 %). Pani Zasępa wskazała, iż resort nie ma wpływu na rozdział środków budżetowych na poziomie wojewodów. Ponadto propozycja Ministra Rolnictwa odtworzenia rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej została odrzucona przez przedstawicieli Ministra Finansów. Nie znalazła również uznania propozycja resortu rolnictwa odzespolenia Inspekcji Weterynaryjnej na poziomie wojewódzkim, czemu sprzeciwili się przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Propozycja zwiększenia przychodów do Skarbu Państwa z tytułu wprowadzenia dodatkowych opłat za czynności urzędowe wykonywane przez lekarzy weterynarii o kwotę ponad 100 mln PLN wg relacji Pani Dyrektor nie stanowi w przekonaniu Ministerstwa Finansów podstawy do zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędowych lekarzy weterynarii w roku 2016. Przedstawiciele strony rządowej przyznali, iż realnie siła nabywcza wynagrodzenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zmalała o ponad 20 % w latach, gdy pensje były zamrożone.  Wskazano, iż pomimo wcześniejszych obietnic Ministra Rolnictwa nie jest on w stanie zapewnić podwyżek na poziomie 1200 PLN miesięcznie od stycznia 2016 r.

Przedstawiciele Porozumienia Wielkopolskiego ponownie podnieśli następujące argumenty:

  • Porozumienie Wielkopolskie wywiązało się z ustaleń poczynionych z Ministrem Sawickim, dostarczając żądane dokumenty pomocne do negocjacji z MF, a tym samym niezrozumiałym jest obecny rozwój sytuacji. Porozumienie w dobrej wierze oczekuje realizacji wcześniejszych zobowiązań rządu tzn. przy zwiększeniu przychodów w roku 2016 z tytułu opłat wzrost płac o średnio 1200 PLN miesięcznie na etat. Na spotkaniu z Ministrem ustalono, iż powyższe zmiany będą się wiązały z nowelizacjami ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy: Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Tym samym argument, iż wcześniejsze ustalenia nie są możliwe do realizacji, bo trzeba by było zmienić ustawy, jest nie do przyjęcia.
  • Rażąco niskie płace w IW w skrajnych przypadkach, które stają się regułą nie wystarczają na podstawowe potrzeby bytowe pracowników, którzy przy obecnym poziomie wynagrodzeń często nie mają możliwości założenia rodziny i wychowania potomstwa.
  • Odchodzenie z pracy w IW ze względów ekonomicznych przybiera charakter masowy.
  • W chwili obecnej frustracja pracowników Inspekcji Weterynaryjnej osiągnęła apogeum, dotychczas protest w poczuciu odpowiedzialności był prowadzony w sposób nie utrudniający pracę przedsiębiorcom oraz bez udziału mediów.
  • Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej przyczyniają się do powstania ok. 26 % PKB z tytułu sprzedaży środków spożywczych w kraju i za granicą nie będąc de facto beneficjentami wzrostu gospodarczego.
  • Kwota 60 mln PLN w skali roku 2016 r. na podwyżki wynagrodzeń jest małym wysiłkiem ze strony budżetu państwa dającym szansę przywrócenia poczucia godności funkcjonariuszy publicznych reprezentujących interes państwa. Potencjalne straty z tytułu protestu i dysfunkcji Inspekcji będą o wiele większe.

 

Strona rządowa zaproponowała w toku rozmów by na posiedzeniu rządu postulować przede wszystkim o podwyżki dla pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii, na co przedstawiciele Porozumienia się nie zgodzili, podkreślając, iż reprezentują interesy wszystkich grup zawodowych zrzeszonych w Porozumieniu Wielkopolskim.

Dyrektor Zasępa zaproponowała by Minister Rolnictwa przedstawił sprawy podwyżek dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej na posiedzeniu Rządu RP w dniu 22 września 2015 r. w uzgodnionej  z Porozumieniem Wielkopolskim formule 600 PLN miesięcznie od stycznia 2016 r. i 600 PLN miesięcznie od stycznia 2017r. oraz zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia za monitoring chorób zakaźnych zwierząt oraz obserwację zwierząt w kierunku wścieklizny w kwotach 7,5 mln w 2016r. i 7,5 mln w 2017r. z zaznaczeniem, iż w sposób rzetelny zostaną przedstawione wszystkie zagrożenia dla kraju związane z zaostrzeniem protestu.

Porozumienie wniosło, aby  powyższe  ustalenia zostały spisane w formule protokołu uzgodnień. Pani Dyrektor Zasępa poinformowała, iż nie posiada do podpisania takiego  dokumentu upoważnienia przełożonych.

Koleżanki i Koledzy nadszedł czas czynnego protestu.

O jego terminie i formie poinformujemy w najbliższym czasie.

 

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ „Solidarność” Pracowników. Wet. dr Lech Rybarczyk

Inne Artykuły

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...

Zaproszenie na wydarzenie „Okrągły Stół Lekarzy Weterynarii”

9 maja, 2024
Szanowni Państwo, Już 10 maja 2024 r. odbędzie się debata nt. stawek dla Urzędowych Lekarzy Weteryna...

II Weterynaryjne Strzeleckie Mistrzostwa Polski Veta Target 2024

9 maja, 2024

III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńskim

8 maja, 2024
III Regaty o Puchar Prezesa Małopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej 2024 na Jeziorze Czorsztyńsk...