Akcja protestacyjna

Apel z dnia 01.10.2015 r.

Data

2 października, 2015

Opis

W imieniu związków zawodowych – sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego zwracamy się do wszystkich pracowników Inspekcji Weterynaryjnej niezależnie od ich przynależności zawodowej i zajmowanego stanowiska o liczny udział w manifestacji organizowanej w dniu 06-10-15 w Warszawie, ponieważ tylko liczny udział wszystkich pracowników weterynarii może zwrócić uwagę na istniejące problemy i konieczność poprawy sytuacji finansowej.

Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023