Akcja protestacyjna

Apel z dnia 01.10.2015 r.

Data

2 października, 2015

Opis

W imieniu związków zawodowych – sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego zwracamy się do wszystkich pracowników Inspekcji Weterynaryjnej niezależnie od ich przynależności zawodowej i zajmowanego stanowiska o liczny udział w manifestacji organizowanej w dniu 06-10-15 w Warszawie, ponieważ tylko liczny udział wszystkich pracowników weterynarii może zwrócić uwagę na istniejące problemy i konieczność poprawy sytuacji finansowej.

Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...