Aktualności

Bezpieczne leki — bezpieczne zwierzęta — bezpieczni ludzie

Data

5 marca, 2024

Opis

“Bezpieczne leki — bezpieczne zwierzęta — bezpieczni ludzie” – pod takim hasłem rusza kampania zainicjowana przez stowarzyszenie POLPROWET pod patronatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Włączamy się w te działania i trosce o #jednozdrowie chcemy zwrócić uwagę na zagadnienie działań niepożądanych wynikających z przyjmowania leków weterynaryjnych przez zwierzęta.
– Połączyliśmy siły, aby wspólnie mówić o tym, jak istotne dla bezpieczeństwa lekowego jest zgłaszanie zdarzeń niepożądanych, które mogą wystąpić po zastosowaniu leku u zwierzęcia. Każde zgłoszenie ma dla nas wartość, pozwala na uzupełnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa i skuteczności dostępnych na rynku leków dla zwierząt, zarówno tych od dawana stosowanych, jak i nowych – podkreśla Agata Andrzejewska, Wiceprezes ds. produktów leczniczych weterynaryjnych – URPL,WMiPB
Sekretarz generalny POLPROWET, Radosław Knap zwraca uwagę na konkretne działania badawcze jak i edukacyjne, które zostaną podjęte w ramach kampanii edukacyjnej “Bezpieczne leki — bezpieczne zwierzęta — bezpieczni ludzie”. – POLPROWET od lat angażuje się w akcje edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie zdrowia zwierząt i ludzi. Dziś skupiamy się właśnie na aspekcie świadomości społecznej w zakresie korzystania z leków weterynaryjnych oraz na konsekwencjach, jakie mogą wynikać z ich stosowania – tłumaczy Knap. – Zapraszamy do udziału w anonimowej, krótkiej ankiecie pod linkiem https://www.interankiety.pl/a/bezpieczne-leki, która dotyczy kwestii związanych z bezpieczeństwem leków i zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych weterynaryjnych produktów leczniczych.
– Z satysfakcją przyjąłem zaproszenie do kampanii edukacyjnej w tak ważnym dla wszystkich lekarzy weterynarii temacie. Każdy lekarz weterynarii zobowiązany jest informować odpowiednie instytucje i organy o stwierdzonym przez siebie szkodliwym lub innym od wskazanego przez producenta działaniu produktów leczniczych i materiałów medycznych stosowanych u zwierząt. – powiedział Marek Mastalerek, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – Poprzez patronat KIL-W w kampanii i promocji ankiety do lekarzy weterynarii chcemy poznać różne perspektywy respondentów w kontekście doświadczeń związanych ze zdarzeniami niepożądanymi a jednocześnie przyczynić się do edukacji w zakresie skutecznego monitorowania takich zdarzeń przez lekarzy. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo weterynaryjnych produktów leczniczych oraz budowanie zaufania do odpowiednich procedur i instytucji, które zajmują się tymi zagadnieniami. To wszystko przyczynia się do poprawy zdrowia zarówno zwierząt, ale także ludzi i środowiska.

Planowane działania obejmują kampanię informacyjną, mającą na celu edukację właścicieli zwierząt oraz przedstawienie roli specjalistów weterynarii i podmiotów odpowiedzialnych w procesie tworzenia bezpieczeństwa lekowego. Kampania będzie skupiała się na rozpowszechnianiu wiedzy o prawidłowym stosowaniu leków weterynaryjnych, znaczeniu zgłaszania wszelkich niepożądanych reakcji oraz o zapobieganiu potencjalnych zagrożeń dla zdrowia zwierząt i ludzi, wynikających z nieodpowiedniego leczenia.
Kampania ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnego stosowania leków weterynaryjnych. Inicjatywa ta, poprzez współpracę różnych instytucji i organizacji, ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa zarówno zwierząt, jak i ludzi, a także promować zdrowe i odpowiedzialne podejście do leczenia zwierząt.
Warto pamiętać, że wszelkie zdarzenia niepożądane można zgłaszać zarówno do podmiotów odpowiedzialnych (firm) wymienionych w ulotkach produktów leczniczych lub bezpośrednio do Urzędu elektronicznie lub innymi drogami, co jest opisane na stronie Urzędu: bit.ly/ZglosDzialanieNiepozadane

ULOTKA_WYPEŁNIJ ANKIETĘ_WET

Inne Artykuły

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024

KOŁO SENIORÓW LEKARZY WETERYNARII woj. Małopolskiego

10 marca, 2024
KOŁO SENIORÓW LEKARZY WETERYNARII woj. Małopolskiego Informacja dla Lekarzy Weterynarii – SENIORÓW –...