Aktualności

DOKUMENTY POTRZEBNE DO REJESTRACJI W MAŁOPOLSKIEJ IZBIE LEKARSKO- WETERYNARYJNEJ W TARNOWIE CELEM OTRZYMANIA NUMERU PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEK.WET. LUB PRACY NA TERENIE MAŁOPOLSKI.

Data

16 maja, 2007

Opis

       Lekarz weterynarii do wniosku (wzór do pobrania) o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i wpisanie do Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej obowiązany jest przedłożyć:

 • kserokopię dwóch pierwszych stron dowodu osobistego lub paszportu ( z załączonym dokumentem potwierdzającym numer PESEL i imiona rodziców),
 • kserokopię dokumentu przyznającego numer identyfikacji podatkowej,
 • kopię dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię lub kserokopię dokumentu traktowanego równoważnie z dyplomem lekarza weterynarii oraz zaświadczenie o równoważności tego dokumentu z dyplomem lekarza weterynarii lub dokument nostryfikacji dyplomu wydany przez polską wyższą uczelnię weterynaryjną,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację w zakresie medycyny pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania )
 • ankietę osobową, która jest w archiwum na stronie internetowej KIL-W: www.vetpol.org.pl
 • 100.00 zł opłata wpisowa (płatne w dniu składania przysięgi)

        Lekarz weterynarii do wniosku (wzór do pobrania ) o przyjęcie i wpisanie do Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w przypadku zmiany (przejścia z innej) Okręgowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej obowiązany jest przedłożyć:

 • kserokopię Uchwały skreślającej z listy członków innej Izby
 • ankietę osobową, która jest w archiwum na stronie internetowej KIL-W: www.vetpol.org.pl
 • kserokopię dwóch pierwszych stron dowodu osobistego lub paszportu ( z załączonym dokumentem potwierdzającym numer PESEL i imiona rodziców),
 • kserokopię dokumentu przyznającego numer identyfikacji podatkowej,
 • kopię dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię lub kserokopię dokumentu traktowanego równoważnie z dyplomem lekarza weterynarii oraz zaświadczenie o równoważności tego dokumentu z dyplomem lekarza weterynarii lub dokument nostryfikacji dyplomu wydany przez polską wyższą uczelnię weterynaryjną,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację w zakresie medycyny pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych(wzór do pobrania )

Uch Nr 79/2004/III

Wszystkie powyższe dokumenty można przesłać pocztą (listem poleconym)!!!

aa

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023