Aktualności

DOKUMENTY POTRZEBNE DO REJESTRACJI W MAŁOPOLSKIEJ IZBIE LEKARSKO- WETERYNARYJNEJ W TARNOWIE CELEM OTRZYMANIA NUMERU PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEK.WET. LUB PRACY NA TERENIE MAŁOPOLSKI.

Data

16 maja, 2007

Opis

       Lekarz weterynarii do wniosku (wzór do pobrania) o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i wpisanie do Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej obowiązany jest przedłożyć:

 • kserokopię dwóch pierwszych stron dowodu osobistego lub paszportu ( z załączonym dokumentem potwierdzającym numer PESEL i imiona rodziców),
 • kserokopię dokumentu przyznającego numer identyfikacji podatkowej,
 • kopię dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię lub kserokopię dokumentu traktowanego równoważnie z dyplomem lekarza weterynarii oraz zaświadczenie o równoważności tego dokumentu z dyplomem lekarza weterynarii lub dokument nostryfikacji dyplomu wydany przez polską wyższą uczelnię weterynaryjną,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację w zakresie medycyny pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania )
 • ankietę osobową, która jest w archiwum na stronie internetowej KIL-W: www.vetpol.org.pl
 • 100.00 zł opłata wpisowa (płatne w dniu składania przysięgi)

        Lekarz weterynarii do wniosku (wzór do pobrania ) o przyjęcie i wpisanie do Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w przypadku zmiany (przejścia z innej) Okręgowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej obowiązany jest przedłożyć:

 • kserokopię Uchwały skreślającej z listy członków innej Izby
 • ankietę osobową, która jest w archiwum na stronie internetowej KIL-W: www.vetpol.org.pl
 • kserokopię dwóch pierwszych stron dowodu osobistego lub paszportu ( z załączonym dokumentem potwierdzającym numer PESEL i imiona rodziców),
 • kserokopię dokumentu przyznającego numer identyfikacji podatkowej,
 • kopię dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię lub kserokopię dokumentu traktowanego równoważnie z dyplomem lekarza weterynarii oraz zaświadczenie o równoważności tego dokumentu z dyplomem lekarza weterynarii lub dokument nostryfikacji dyplomu wydany przez polską wyższą uczelnię weterynaryjną,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację w zakresie medycyny pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych(wzór do pobrania )

Uch Nr 79/2004/III

Wszystkie powyższe dokumenty można przesłać pocztą (listem poleconym)!!!

aa

Inne Artykuły

Informacja o wysyłce paszportów dla zwierząt towarzyszących

25 kwietnia, 2024
Uprzejmie informujemy że paszporty dla zwierząt towarzyszących są wysyłane do dnia 26 kwietnia 2024,...

SPOTKANIE EMERYTÓW

23 kwietnia, 2024
  Uwaga Seniorki oraz Seniorzy Lekarze Weterynarii z terenu województwa małopolskiego. Działają...

WIW Kraków – informacja o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

8 kwietnia, 2024
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 ...

Życzenia Wielkanocne

26 marca, 2024