Informacje dla nowo wstępujących lek-wet

Dokumenty potrzebne do rejestracji

Data

20 marca, 2014

Opis

Dokumenty potrzebne do rejestracji
Dokumenty potrzebne do rejestracji w Małopolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie celem otrzymania numeru prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub pracy na terenie małopolski.

 

Lekarz weterynarii do wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i wpisanie do Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej obowiązany jest przedłożyć:

  • kserokopię dwóch pierwszych stron dowodu osobistego lub paszportu ( z załączonym dokumentem potwierdzającym numer PESEL i imiona rodziców),
  • kopię dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię lub kserokopię dokumentu traktowanego równoważnie z dyplomem lekarza weterynarii oraz zaświadczenie o równoważności tego dokumentu z dyplomem lekarza weterynarii lub dokument nostryfikacji dyplomu wydany przez polską wyższą uczelnię weterynaryjną,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację w zakresie medycyny pracy,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  • ankietę osobową
  • 160.00 zł opłata wpisowa (płatne w dniu składania przysięgi)
  • oświadzczenie o władaniu językiem polskim

 

Rejestracja lekarza wet. migrującego z innej okręgowej Izby do MILW

W celu zarejestrowania się lekarz wet. przechodzący z innej Izby do MILW składa wniosek ( wzór do pobrania ) o przyjęcie i wpisanie do Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Uch Nr 79/2004/III

Wszystkie powyższe dokumenty można przesłać pocztą (listem poleconym)!!!

Załączniki do pobrania

Wzór o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i wpisanie do Małopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
Ankieta osobowa
Oświadczenie o władaniu językiem polskim
Wniosek o przyjęcie i wpisanie do Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...