Aktualności

I Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności „Weterynaria 2006”

Data

27 listopada, 2006

Opis

Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

30.XI.2006 (czwartek) Sala im. Mikołajskiej
10.30-11.00 Ceremonia Otwarcia I Targów Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności „Weterynaria 2006”
11.15-12.00 Konferencja prasowa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Rola lekarza weterynarii w ochronie zdrowia publicznego”
12.00-12.30 Przerwa
12.30-13.00 „Łańcuch żywnościowy jako istotny element ochrony zdrowia ludzi” – dr n. wet. Jan Prandota / Radca ds. Wet. Wydz. ds. Rolnictwa i Rybołówstwa stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej.
13.00-13.30 „POLPROWET – reprezentant IFAH Europe w Polsce” – dr n. wet. Witold Klawe, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET
13.30-14.00 „CoxAbic – nowa strategia zapobiegania kokcydiozie u drobiu, bez stosowania kokcydiostatyków, elementem poprawy bezpieczeństwa żywności
zwierzęcego pochodzenia” – dr med. wet. Aleksander Skoracki – Medivet
14.00-14.30 Przerwa
14.30-15.30 „Nadzór weterynaryjny nad produkcją w działach mięsnych w sklepach wielkopowierzchniowych�”- lek. wet. Anna Kowalska, Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna.
15.30-16.30 „Higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego” – lek. wet. Stanisław Tomaszewski, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Białymstoku.
17.00 Zakończenie pierwszego dnia Targów „Weterynaria 2006”
01.XII.2006 (piątek) Sala im. Mikołajskiej
10.45-11.45 „Czynniki determinujące opłacalność chowu świń” – prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach.
11.45-12.00 Przerwa
12.00-12.30 „Zmiany zwyrodnieniowe stawów u koni i wpływ suplementów na poprawę funkcjonowania aparatu ruchu.” – dr Paweł Golonka, Equine America Poland
12.30-13.30 „Martwica chrzęstno-kostna u koni” – prof. dr hab. Zdzisław Kłos, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
13.30-13.45 Przerwa
13.45-14.35 „Diagnostyka różnicowa oraz postępowanie w chorobach układu pokarmowego bydła” – prof. dr hab. Zygmunt Kuleta, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
14.40-15.10 „Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego” � prodziekan wydziału medycyny weterynaryjnej SGGW w Warszawie, prof. dr hab. Jacek Szczawiński
15:10-15:55 Bakterie kwasu mlekowego �od wideł do widelca: – wpływ na żywienie zwierząt i zdrowie człowieka spożywającego ich mięso� – dr FREDERIC PELENC z Francji � firma ORIGINAL PROCESS, którą w Polsce reprezentuje POLAGRI Sp. z o.o.
17.00 Zakończenie drugiego dnia Targów „Weterynaria 2006”

02.XII.2006 (sobota) Sala im. Mikołajskiej
10.15-11.45

„Sharpei – charakterystyczne choroby związane z rasą” – prof. dr hab. Roman Lechowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

11.45-12.00 Przerwa
12.00-13.00 „Uwarunkowane genetycznie choroby oczu u psów” – lek. wet. Jacek Garncarz, Okulistyczny Gabinet Weterynaryjny w Warszawie.
13.00-13.15 Przerwa
13.15-14.15 „Choroby skóry psów i kotów przebiegające z objawami świądu i zaburzenia okrywy włosowej” – dr n. wet. Kouru Dembele, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
16.00

Zakończenie Targów „Weterynaria 2006”

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023