Aktualności

II Konferencja Naukowa – ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – PERSPEKTYWA ZMIAN

Data

21 września, 2018

Opis

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

 

ZAPRASZAJĄ

 

II Konferencja Naukowa

 

ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – PERSPEKTYWA  ZMIAN

 

 

17 listopada 2018

 

1000 – 0twarcie konferencji

 

 

Sesja I

przewodniczący: dr n. wet. Robert Karczmarczyk

 

 

1010 – 1050 mgr prawa, dr Piotr Listos

Aspekty prawne orzekania kar wobec lekarzy weterynarii przez organy Izb Lekarsko-Weterynaryjnych.

 

 

1050 – 1130 dr W. Hildebrand

Odpowiedzialność zawodowa – zmiany na przestrzeni lat 1990-2018

 

 

przerwa

 

 

1150 – 1230 dr hab. H. Mamzer ,

prof.  UWM

Rola lekarza weterynarii w posthumanistycznym świecie

 

 

1230 – 1310 dr Anna Zalesińska.

radca prawny

Interpretacje zapisów Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii

 

 

 

Obiad

 

 

Sesja II

przewodniczący: dr n. wet. mgr prawa Piotr Listos

 

 

1400 – 1440 dr P. Pasieka

Rozwiązywanie konfliktów moralnych w praktyce weterynaryjnej

 

 

1440 – 1520 lek. wet. Piotr Waleński

Najczęściej przekraczane zapisy KELW

 

 

1520 – 1600 dr Robert Karczmarczyk

 

Przyczyny przekraczania zawodowych norm etycznych

Dyskusja i zakończenie

 

Miejsce konferencji:

Ponadregionalne Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

51-250 Wrocław, ul. Pawłowicka 87/89

Patronat: Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

 

Opłata konferencyjna:

150 PLN/osobę (udział w wykładach, drukowane materiały konferencyjne, obiad); dla studentów za symboliczne 10 PLN (wymagane zgłoszenie). Prosimy podać dane do wystawienia faktury VAT.

Wpłaty należy kierować na konto PTNW Oddział we Wrocławiu:  21 1020 5242 0000 2602 0180 5738

koniecznie z dopiskiem: ETYKA ZAWODOWA 2018

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową (formularz dostępny na stronie wet.up.wroc.pl w zakładce „nauka – konferencje i wykłady naukowe”) oraz dilwet.pl i  stronach branżowych

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2018 r.

Bliższe informacje: tel. 501 631 788

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr n. wet. Robert Karczmarczyk

Karta zgłoszenia

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...