Aktualności

II Sympozjum „Farmacja Weterynaryjna w Polsce”

Data

22 września, 2009

Opis

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w II Sympozjum „Farmacja Weterynaryjna w Polsce”, które odbędzie się 15-16 października br. w PIWet-PIB w Puławach.

Intencją Komitetu Organizacyjnego jest zapoznanie uczestników Sympozjum ze stanem leków w Polsce po harmonizacji (wykład nowego Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych), omówienie zagadnień zaszłych po I Sympozjum (informacja Dyrektora PIWet?PIB). Głównym celem będzie przedstawienie problemów dotyczących weterynaryjnych produktów i pasz leczniczych. Problem przedstawią: Dyrektor Departamentu Maria Boratyn-Laudańska, Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek, Prezes Krajowej Izby i Tadeusz Jakubowski, co zapowiada ciekawą dyskusję. Zagadnienia związane z szeroko rozumianym wytwarzaniem, stosowaniem, nadzorem i zarządzaniem farmaceutycznym to nowe problemy wymagające szerokiej dyskusji oraz wspólnych poszukiwań praktycznych rozwiązań, które mogą tylko przynieść korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.

Sympozjum pozwoli stworzyć forum wymiany doświadczeń, poglądów, prezentacji najnowszych osiągnięć i poznania negatywnych zjawisk dotyczących farmacji weterynaryjnej. Problemów nurtujących zarówno praktyków, jak i środowiska naukowe, legislacyjne, nadzór weterynaryjny i administracje. Państwa głos w dyskusji będzie niezaprzeczalnie ważny.

Komitet Organizacyjny liczy na życzliwą pomoc w przekazaniu informacji i zaktywizowanie członków Izby do włączenia się w obrady II Sympozjum Farmacji Weterynaryjnej.

Zapraszamy na stronę internetową www.sympfarmwet.piwet.pulawy.pl Jednocześnie informujemy, że można korzystać z formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej lub formularza jaki jest zamieszczony we wrześniowym numerze „Życia Weterynaryjnego”.

Z poważaniem
Za Komitet Organizacyjny

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023