Aktualności

III Konferencja Chirurgiczna „Krwiolecznictwo w medycynie weterynaryjnej”

Data

14 maja, 2006

Opis

Katedra i Klinika Chirurgii,
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Akademii Rolniczej we Wrocławiu,
Sekcja Chirurgów Weterynaryjnych PSLWMZ

 
mają zaszczyt zaprosić na:

III Konferencję Chirurgiczną

„Krwiolecznictwo w medycynie weterynaryjnej”

Konferencja odbędzie się
w sobotę i niedzielę 24-25 czerwca 2006 roku
we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24 A

Miejsce obrad:

Akademia Rolnicza – Wrocław; Aula im. Jana Pawła II, początek godz. 9.00

Wykładowcy zagraniczni:
Dr wet. Ellen Miller (USA) – uznany specjalista w dziedzinie leczenia krwią i chorób o podłożu immunologicznym, była w USA koordynatorem programu krwiodawstwa oraz wykładowcą w College of Veterinary Medicine (Colorado State University, Fort Collins), obecnie prowadzi szpital dla zwierząt, jest członkiem m. in American College of Veterinary Internal Medicine, American Association of Veterinary Immunologists, Association of Academic Women Veterinarians.
Dr wet. Thierry Francey (Szwajcaria) – profesor na Wydziale Weterynaryjnym w Bernie, był wykładowcą w Davis School of Veterinary Medicine (University of California), zajmuje się naukowo i praktycznie technikami hemodializy u psów i ich znaczeniem klinicznym.

Wykładowcy krajowi: prof. Wojciech Nowacki, dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, dr Andrzej Pomianowski, prof. Kornel Ratajczak, dr Zdzisław Kiełbowicz, dr Piotr Skrzypczak, dr Jakub Nicpoń, lek. wet. Sylwia Domańska, lek wet. Robert Marczak

Dwudniowa sesja obejmie 14 godzin wykładów z prezentacjami audiowizualnymi i demonstracjami praktycznymi. Przedstawiona zostanie następująca problematyka:

 • Historia krwioterapii w weterynarii;
 • Metody dostępu do naczyń, jak i sposoby aplikacji doszpikowych u psów i kotów;
 • Proste sposoby oceny deficytu płynów, kontrolowania płynoterapii i transfuzji;
 • Techniki pozyskiwania i konserwacji krwi zwierząt oraz jej dystrybucja w Polsce;
 • Znaczenie krwi i preparatów krwiopochodnych w chirurgii i medycynie ratunkowej;
 • Operacje u psów zagrożone krwotokiem i wstrząsem hipowolemicznym;
 • Zakres stosowania krwi w chorobach koni;
 • Koagulopatie psów, leczenie anemii oraz trombocytopenii;
 • Wskazania do stosowania produktów krwi;
 • Seroterapia u psów i koni;
 • Poprzetoczeniowe odczyny u zwierząt;
 • Leczenie babeszjozy psów za pomocą transfuzji krwi;
 • Transfuzja krwi – wskazania i przeciwwskazania w hemodializie u psów i kotów;
 • Technika hemodializy i jej wykorzystanie kliniczne w zatruciach i niewydolności nerek.

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 250 zł i obejmuje materiały sympozjalne, w przerwach napoje i słodycze, wspólny obiad oraz uroczystą kolację.

Informacji szczegółowych od poniedziałku do piątku udziela przedpołudniem sekretariat pod numerem telefonu 071 328 20 16 lub 071 320 53 55. 505 686 021; chirurg@ozi.ar.wroc.pl; http://www.ar.wroc.pl

O udziale w konferencji decyduje dokonanie terminowej wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2006 na konto:

Akademia Rolnicza we Wrocławiu
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
subkonto 249-03
z dopiskiem „konferencja chirurgiczna”
 

Prosimy przesłać dowód wpłaty i dane do faktury faksem na nr (071) 320 53 53. Oferujemy pomoc w rezerwacji tanich noclegów.


Program Konferencji

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...