Aktualności

III Targi i Forum Medycyny Weterynaryjnej VETMEDICA

Data

10 maja, 2007

Opis

INTERSERVIS
Biuro Targów

Paweł Babij
Prezes zarządu

Sznowny Pan
Wacław Czaja
Prezes
Małopolskiej Izby
Lekarsko-weterynaryjnej

Szanowny Panie Prezesie


    Z przyjemnością informuję, że w dniach 12-13 maja 2007 roku w Łodzi odbędą się III Targi i Forum Medycyny Weterynaryjnej VETMEDICA.
    Przedsięwzięcie to ma na celu poszerzanie wiedzy o nowoczesnych produktach weterynaryjnych i metodach leczenia zwierząt. VETMEDICA łączy wydarzenia naukowe z częścią wystawienniczą, stanowi płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz jest źródłem poznania nowych rozwiązań, produktów prezentowanych przez producentów i dystrybutorów oraz urządzeń i materiałów stosowanych w medycynie weterynaryjnej.
    Targi Medycyny Weterynaryjnej VETMEDICA adresujemy zarówno do kadry naukowej, służb nadzoru, lekarzy, studentów oraz osób zainteresowanych tą problematyką.
    Ponad 100 firm zaprezentuje wyposażenie lecznic w sprzęt diagnostyczny, urządzenia i narzędzia medyczne, leki i środki farmakologiczne, pasze, dodatki paszowe, premiksy i odżywki, karmy, oprogramowanie komputerowe lecznic, usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
    Równolegle w tym samym czasie i miejscu odbędzie się XV Kongres Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Zaproszeni wykładowcy z USA, Austrii i Polski przedstawią między innymi tematy z zakresu neurologii oraz rehabilitacji zwierząt.
    W programie Forum Medycyny Weterynaryjnej zaprezentujemy zagadnienia z zakresu leczenia zwierząt gospodarskich i domowych.
    Targom towarzyszyć będą warsztaty z zakresu użytkowania sprzętu specjalistycznego, oraz stosowania nowych leków biologicznych.
    W imieniu Wystawców oraz Zarządu Spółki INTERSERVIS – organizatora uprzejmie zapraszam do zwiedzenia targów w dniu 12 maja w godzinach 9.00 -17.30 13 maja w godzinach 9.00-15.00 w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, przy ulicy Stefanowskiego 21.
    Uprzejmie zapraszam od udziału w uroczystym otwarciu Targów i Medycyny Weterynaryjnej w dniu 12 maja 2007r. o godz. 10.30.

Inne Artykuły

Nekrolog Ś.P. lek wet. Jan Siata

5 czerwca, 2024

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego