Aktualności

Informacja dla Lekarzy weterynarii – członków Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej o obowiązku przekazywania właścicielom leczonych zwierząt oryginały księgi leczenia zwierząt.

Data

19 stycznia, 2010

Opis

W związku z licznymi głosami dochodzącymi od Władz Izb Rolniczych, że lekarze weterynarii nie pozostawiają właścicielom leczonych zwierząt oryginału książki leczenia zwierząt gospodarskich przypominam o obowiązującym wszystkich lekarzy weterynarii Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.04.2004 w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej(DzU.2004 nr 100 poz. 1022). W § 6 wyżej wymienionego rozporządzenia zapisano że: „Lekarz weterynarii po dokonaniu wpisu do książki leczenia zwierząt o której mowa w § 2 punkt 1 oryginał danej strony książki pozostawia posiadaczowi zwierząt …”
Proszę Szanownych Państwa – Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej o stosowanie wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Z poważaniem
Dr n.wet. Piotr Żmuda
Prezes Rady Małopolskiej
Izby Lekarsko Weterynaryjnej

Załączniki:
pdfRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023