Aktualności

Informacja dla Lekarzy weterynarii – członków Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej o obowiązku przekazywania właścicielom leczonych zwierząt oryginały księgi leczenia zwierząt.

Data

19 stycznia, 2010

Opis

W związku z licznymi głosami dochodzącymi od Władz Izb Rolniczych, że lekarze weterynarii nie pozostawiają właścicielom leczonych zwierząt oryginału książki leczenia zwierząt gospodarskich przypominam o obowiązującym wszystkich lekarzy weterynarii Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.04.2004 w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej(DzU.2004 nr 100 poz. 1022). W § 6 wyżej wymienionego rozporządzenia zapisano że: „Lekarz weterynarii po dokonaniu wpisu do książki leczenia zwierząt o której mowa w § 2 punkt 1 oryginał danej strony książki pozostawia posiadaczowi zwierząt …”
Proszę Szanownych Państwa – Lekarzy Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej o stosowanie wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Z poważaniem
Dr n.wet. Piotr Żmuda
Prezes Rady Małopolskiej
Izby Lekarsko Weterynaryjnej

Załączniki:
pdfRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...