Aktualności

Informacja nt pisma Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie w sprawie badania mięsa dzików w kierunku włośnicy

Data

29 października, 2015

Opis

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 21 paździenika 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U.2015.392 j.t.) mięso zwierząt poddanych ubojowi oraz mięso zwierząt łownych odstrzelonych w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza.


cała treść pisma

Inne Artykuły

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MILW

28 listopada, 2023
KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nekrolog – lek. wet. Marian Duch

30 października, 2023

Ważny Komunikat Prezesa Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

20 września, 2023
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy - Lekarze Weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjne...

Nekrolog – dr n.wet. Marian Jan Czerski

14 września, 2023