Aktualności

Informacja o śmierci prof. dr hab. Andrzeja Depta

Data

18 lutego, 2014

Opis

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 lutego 2014 r. roku zmarł

ś. p.

prof. dr hab. Andrzej Depta, prof. zw.

wielce zasłużony profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

związany z uczelnią kortowską od 1967 roku,

wieloletni kierownik Katedry Diagnostyki Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ceniony nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej i pracowników naukowo-dydaktycznych, promotor szeregu prac doktorskich, znany naukowiec, autor licznych publikacji, recenzji i ekspertyz naukowych m. in. z zakresu zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej u zwierząt w przebiegu stanów zapalnych błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Honorową Odznaką Szkoły, Medalem Zasłużony Pracownik Rolnictwa.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Profesora składają:

Rektor i Senat, Dziekan i Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

oraz społeczność akademicka Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Uroczystości żałobne odbędą się w czwartek 20 lutego 2014 roku:

godz. 1030 – wyprowadzenie Ciała z Kaplicy przy ul. Mariańskiej w Olsztynie,

godz. 1130 – pożegnanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Kortowo, ul. Oczapowskiego 5, aula im. prof. Z. Moczarskiego,

godz. 1230 – Msza św. w Kościele p.w.  św. Franciszka z Asyżu przy ul. Dybowskiego  w Olsztynie, a następnie pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach.

 

Inne Artykuły

Regaty

23 maja, 2024

Piknik 22.06.2024 r – Park Strzelecki w Krakowie

23 maja, 2024

Komunikat odnośnie „życia wet.”

22 maja, 2024
OILW rezygnacja z Życia Weterynaryjnego

Oświadczenie ws. Amvet

16 maja, 2024
W związku z licznymi skargami dotyczącymi kampanii informacyjnych podejmowanych na terenie miasta Kr...